Välfärd

Offentlig trygghetsreträtt öppnar terrängen för privat försäkring

För tredje året i rad presenterar Folksam rapporten Välfärdstendens. Vår undersökning är unik i det avseendet att vi under dessa år har granskat försäkringsskyddet för Sveriges förvärvsarbetande befolkning, både vad gäller de allmänna såväl som de kollektivavtalade försäkringsförmånerna. Dessutom har vi kartlagt deras behov och attityder till välfärd i allmänhet och socialförsäkringar i synnerhet.  Till […]

Läs mer