Lågränteläge

Amorteringskrav i lågränteläge

Amorteringskrav i lågränteläge

Riksbanken höll möte 10 februari. Det var ett spännande möte eftersom Riksbanken redan har en negativ styrränta samtidigt som inflationen inte lyckas få fäste. Det var dessutom spännande eftersom Riksbanken höll ett extra direktionsmöte i början av januari och då med valutainterventioner i fokus vilket i sin tur var en direkt följd av att kronan […]

Läs mer

Mycket stark börsmånad – oktober 2015!

Detta blev månaden när flera centralbanker bekände färg. Det framstår något märkligt att just Federal Reserve, som är nära en första korträntehöjning, skapade börsoro när de inte höjde räntan under september. Många tolkade FOMC-ledamöterna, vid föregående mötestillfälle, som duvaktiga och oroliga. Kanske över att handelsunderskottet har ökat och därmed farhåga om att BNP-siffror för tredje […]

Läs mer