Efterlevandepension

Pension och varning för Anka

Pension och varning för Anka

Kanske har den numera kända Anna Anka inspirerat frågeställaren och även de som svarat för det är så många som 13 % i Alectas undersökning som säger att de vill välja en rik partner för att höja sin pension. För mig handlar en trygg ålderdom mer om låga kostnader och kontroll över min ekonomi än att få en ”hög pension”. Den som gör en plan för sin framtid och läser pensionsprognosen från www.minpension.se inser snabbt att det är värdefullt att jobba något år extra.

Läs mer