Börsutveckling

Sommaren och finansiella marknader

En mer händelserik sommar är det nog svårt att finna. Dessutom har många utfall ansetts osannolika på förhand. Det blev en Brexit. Det blev Donald Trump på republikanernas partikonvent och en sommar med mycket tuffa ordväxlingar mellan Clinton och Trump, men också inom det republikanska partiet. USA framstår mindre och mindre ”united” för var dag […]

Läs mer

Gränslandet ekonomi/politik tongivande under februari

Gränslandet ekonomi/politik tongivande under februari

Vad hände på finansiella marknader under februari? Vad tog upp mest plats i media? Långräntor föll ytterligare. En tysk 10-åring stängde månaden på nivån 10 baspunkter! Väldigt låga räntor med andra ord. För svensk del är löptider upp till 5 år numera ”under” noll, se graf. Oljan stärktes marginellt och så även det breda råvaruindexet […]

Läs mer

Mycket stark börsmånad – oktober 2015!

Detta blev månaden när flera centralbanker bekände färg. Det framstår något märkligt att just Federal Reserve, som är nära en första korträntehöjning, skapade börsoro när de inte höjde räntan under september. Många tolkade FOMC-ledamöterna, vid föregående mötestillfälle, som duvaktiga och oroliga. Kanske över att handelsunderskottet har ökat och därmed farhåga om att BNP-siffror för tredje […]

Läs mer