Om bloggen

Kommentarspolicy

Läsare har möjlighet att skriva kommentarer till de publicerade inläggen på Trygghetsspanarna.

Vi förbehåller sig rätten att inte godkänna kommentarer som strider mot god sed enligt våra och allmänhetens värderingar. Detta inkluderar bland annat kommentarer med offensivt innehåll eller länkar till pornografiskt innehåll.

Vi kommer också ta bort kommentarer som inte direkt relaterar till nyheter.