Välfärd

Om dagens hela verktygslåda används är en ny lag om rehabiliteringsplaner överflödig

Förra veckan läste jag ett regeringsförslag om obligatoriska rehabiliteringsplaner. Förslaget utvecklas i Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som just nu är ute på remiss. Där föreslås bland annat att: en skyldighet införs för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit frånvarande […]

Läs mer

Hur blev det så mycket som 321 miljarder kronor i överskott?

I dag medverkar jag med en debattartikel i Dagens Arena som beskriver överfinansieringen av socialförsäkringssystemet. Där skriver jag att överskottet för perioden 2006-2015 uppgick till 320 miljarder kronor. Utrymmet medgav inte möjlighet att särskilt redovisa beräkningsförutsättningarna för denna totalsumma, varför jag istället gör det här på bloggen. Uppgifterna om sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen är hämtade […]

Läs mer

Detta vill jag säga idag om Anna Hedborgs rapport Tillbaka till socialförsäkringar för alla

Idag fick jag chansen att medverka på ett seminarium som arrangerades av Arena idé. Min roll var att tillsammans med riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl (L) kommentera Anna Hedborgs rapport Tillbaka till socialförsäkringarna för alla. För att förbereda mig skrev jag ett kortare anförande som jag i sedvanlig ordning inte klarade följa slaviskt när det blev […]

Läs mer

Trygghetsspanarnas jul- och nyårshälsning

Juletid är eftertankens tid, då vi årets insatser begrunda. När året grydde gränsgångarnas villkor i Norden vi lyfte. I senvinterljuset varnade vi att 60 000 barn oförsäkrade i sportlovets yra lekte. Veckorna for, men föga färre oförsäkrade det blev inför ljuva sommarlov. Sommarsolen steg till sin högsta punkt, men pensionerna sjunk till sin lägsta i vår […]

Läs mer

Stärk skyddet för arbetsskadade

På 1960-talet dog en människa på jobbet varje vardag på grund av olycksfall och varje år drabbades 150 000 människor av allvarliga skador och sjukdomar. Idag är risken för dödsolyckor och skador i arbetslivet dramatiskt mycket lägre. Sedan år 2009 har färre än 50 dödsolyckor inträffat årligen och förra året avled 34 människor i arbetsrelaterade olyckor […]

Läs mer

Inkomstförsäkringen har kommit för att stanna.

Arbetar du och har en inkomst i Sverige har du rätt till bland annat sjukpenning, föräldrapenning och pension från staten. Men blir du arbetslös är risken stor att du antingen får en alldeles får låg a-kassa eller ingen alls. För tio år sedan sänktes a-kassan kraftigt och a-kasseavgiften höjdes rejält. Effekten blev dels att ytterst […]

Läs mer

Den statliga sjukförsäkringen är under ständig förändring

Syftet med den statliga sjukförsäkringen är att den ska ge oss ett skydd mot det inkomstbortfall som uppstår när vi blir arbetsoförmögna på grund av sjukdom eller skada. Grundvillkoret är alltså att vi har en inkomst av arbete och eller eget företagande som vi helt eller delvis förlorar på grund av arbetsoförmåga som beror på […]

Läs mer

Finland inför medborgarlön på prov nästa år

Vid årsskiftet sjösätter Finland ett världsunikt experiment med medborgarlön eller basinkomst som de har valt att kalla ersättningen. Experimentet ska pågå i två år och omfatta 4 000 arbetslösa personer. Hälften ska få sin arbetslöshetsersättning utbytt mot en basinkomst på samma nivå, alltså 560 € (5 500 kr) per månad, medan övriga hälften ska utgör kontrollgruppen […]

Läs mer

Välfärdstendens 2016 Del 1 Trygghet vid sjukdom

Idag presenterades första delen av Folksams Välfärdstendens 2016 där vi sätter fokus på tryggheten vid sjukdom. Särskilt värdet av kollektivavtalade förmåner och medlemsförsäkringar. Rapporten kan sammanfattas i följande punkter: Sjukfrånvaron i Sverige är fortfarande låg. Sedan hösten 2010 har sjukfrånvaron ökat med 80 procent. Då låg sjukpenningtalet på 6,0 dagar och idag är det 10,8 […]

Läs mer

Socialförsäkringsnyheter i regeringens statsbudget för år 2017

Förlängd ersättningsperiod vid deltidsarbetslöshet Regeringen vill ändra a-kassereglerna för deltidsarbete så att det maximalt går att vara deltidsarbetslös och få ersättning under 60 veckor. I dag utbetalas ersättning endast under 75 dagar vid deltidsarbete. Förändringen sker genom en förordningsändring under 2017. A-kassa till förtroendevalda Regeringen ska inom kort lämna med förslag som förtydligar förtroendevaldas rätt […]

Läs mer