PPM

Ränteuppgång och måttet duration

Ränteuppgång och måttet duration

Lågt ränteläge har varit allas vår verklighet sedan flera år. För svensk del lär också lågränteläget bestå länge enligt Riksbankens senaste räntebana, från senaste riksbanksmötet. När det gäller Federal Reserve är situationen annorlunda. Enligt Fed Watch Tool på CME, Chicago Mercantile Exchange, bedömer marknadsaktörer att det nu är mer eller mindre givet att FOMC-medlemmarna går […]

Läs mer

Sommaren och finansiella marknader

En mer händelserik sommar är det nog svårt att finna. Dessutom har många utfall ansetts osannolika på förhand. Det blev en Brexit. Det blev Donald Trump på republikanernas partikonvent och en sommar med mycket tuffa ordväxlingar mellan Clinton och Trump, men också inom det republikanska partiet. USA framstår mindre och mindre ”united” för var dag […]

Läs mer

Säsongsmönster: Sell in May and stay away?

Säsongsmönster: Sell in May and stay away?

Denna klyscha benämns ibland också Halloween indikatorn. Skillnaden är då att man beaktar den ”andra” perioden. Finns det någon substans i uttrycket eller är det att betrakta som ”trick” helt utan ”treat”? Om det finns någon substans så ska aktier, enligt resonemanget, utvecklas bäst under perioden november-april. Men kan verkligen en sådan enkel handelstaktik betala […]

Läs mer

Det hettar till för Republikanerna

Det hettar till för Republikanerna

Det hettar nu till för republikanerna. I korta ordalag kan sägas att Cruz och Kasich nu ingår partnerskap inför primärvalet i Indiana som är av karaktären ”the winner takes it all”. Om Trump får flest röster i Indiana kommer han närmare de 1237 delegater som krävs för att säkra sin plats som republikanernas presidentkandidat. Nu […]

Läs mer

Hur resonerade Riksbanken?

Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad (-0,5 procent) men utökade obligationsköpen. Beslutet var väntat och skapade ingen större marknadsturbulens. Mötet hölls den 20 april och pressmeddelandet kom idag. Riksbanken anser att de, via sin penningpolitik, har bidragit till en starkare konjunktur och något stigande inflation. Men inflationen är ”ryckig” och behöver fortfarande stödet ifrån nu förda mycket […]

Läs mer

FED Watch

FED Watch

Hur resonerade FOMC-ledamöterna under senaste mötet? Det hölls FOMC-möte 15-16 mars. Protokollet efter mötet publiceras andra veckan i april. Men det kom som vanligt ett pressmeddelande i direkt anslutning till FOMC-mötet. Detta meddelande gav vid handen att ledamöterna läser ut förbättringstecken sedan januari. Den ekonomiska aktiviteten bedöms ha ökat trots all oro i övriga länder […]

Läs mer

Gränslandet ekonomi/politik tongivande under februari

Gränslandet ekonomi/politik tongivande under februari

Vad hände på finansiella marknader under februari? Vad tog upp mest plats i media? Långräntor föll ytterligare. En tysk 10-åring stängde månaden på nivån 10 baspunkter! Väldigt låga räntor med andra ord. För svensk del är löptider upp till 5 år numera ”under” noll, se graf. Oljan stärktes marginellt och så även det breda råvaruindexet […]

Läs mer

As january goes, so goes the year?

As january goes, so goes the year?

Det är ett välkänt faktum att januari månad brukar innehålla ett starkt signalvärde om hur börsen kommer att utvecklas under helåret. Vi får hoppas att detta inte stämmer för börsåret 2016 även om den gamla klyschan ”as january goes, so goes the year” brukar träffa ganska rätt. Som följd av detta blir ordet diversifiering åter i […]

Läs mer

Januari månad med fokus centralbanker

Januari månad med fokus centralbanker

Januari var en svag börsmånad. Riskaptiten, i termer av VIX-index, föll ytterligare med effekt att kapitalet sökte sig mot trygga tillgångsklasser. Obligationsräntor föll och rejält för längre löptider. Energipriser inklusive olja fortsatte att falla. Den svenska kronan var ganska stabil under januari men försvagades något mot såväl dollar som euro. Federal Reserve höll FOMC-möte och […]

Läs mer

Stora slag inom valutamarknaderna – valutaintervention nästa?

Stora slag inom valutamarknaderna – valutaintervention nästa?

Valutarörelser skapar nu rubriker i media. Riksbanken höll dessutom ett extra direktionsmöte efter årsskiftet. Kanske valutaintervention? Kanske istället ytterligare sänkt styrränta? Men samtidigt är nivån redan minus 0,35 procent. Dessutom är inflationsmålet nu föremål för granskning och vissa vurmar för styrning mot annan inflationsbas. Att ”jaga” inflation med ”svag” valuta för att nå inflationsmålet riskerar […]

Läs mer