Pension

Sommaren och finansiella marknader

En mer händelserik sommar är det nog svårt att finna. Dessutom har många utfall ansetts osannolika på förhand. Det blev en Brexit. Det blev Donald Trump på republikanernas partikonvent och en sommar med mycket tuffa ordväxlingar mellan Clinton och Trump, men också inom det republikanska partiet. USA framstår mindre och mindre ”united” för var dag […]

Läs mer

Pension är en odelbar rättighet

Dela grejer har blivit populärt, alltifrån borrmaskiner till bilar. Nu pratas det också om att dela eller överlåta pensionen mellan makar. Frågan har lyfts av Pensionsgruppen, som förra veckan presenterade en diger rapport om pensionsgapet mellan kvinnor och män. Ett av kapitlen reder ut trådarna kring överlåtelse och bodelning av pensionsrätt mellan makar på ett […]

Läs mer

Checklista för skilsmässa efter 65

Att skilja sig var socialt laddat för ett par generationer sedan. För äldre människor var det så gott som otänkbart att bryta upp äktenskapet med mindre än att döden klev in och skilde dem åt. Idag har skilsmässans sociala stigma dämpats rejält, vilket inte minst 60-plussarna visar. År 2000 skilde sig knappt 500 personer mellan […]

Läs mer

2016 utgåva av Folksams vitbok: Vägen till ett pensionssystem i världsklass.

I dag presenterar Folksam 2016 utgåva av vitboken Vägen till ett pensionssystem i världsklass på DN-debatt. Nya beräkningar visar att pensionsnivåerna fortsätter falla i oförminskad takt. Sedan årskull 1939 gick i pension har den allmänna pensionen sjunkit från 61 till 49 procent av slutlönen för årskull 1948. Lyckas vi inte stoppa pensionsfallet väntar inga ljusa […]

Läs mer

När kan vi konsultera doktor Begler?

För en tid sedan botaniserade jag bland apotekens självtester och blev minst sagt överraskad av utbudet. På deras hemsidor ställs ett helt laboratorium till mitt förfogande. Graviditet, tarmen, prostatan och kattallergi är bara ett axplock av vad som är möjligt att testa själv i sitt hem, ofta till en kostnad som ligger under avgiften på […]

Läs mer

Säsongsmönster: Sell in May and stay away?

Säsongsmönster: Sell in May and stay away?

Denna klyscha benämns ibland också Halloween indikatorn. Skillnaden är då att man beaktar den ”andra” perioden. Finns det någon substans i uttrycket eller är det att betrakta som ”trick” helt utan ”treat”? Om det finns någon substans så ska aktier, enligt resonemanget, utvecklas bäst under perioden november-april. Men kan verkligen en sådan enkel handelstaktik betala […]

Läs mer

Det hettar till för Republikanerna

Det hettar till för Republikanerna

Det hettar nu till för republikanerna. I korta ordalag kan sägas att Cruz och Kasich nu ingår partnerskap inför primärvalet i Indiana som är av karaktären ”the winner takes it all”. Om Trump får flest röster i Indiana kommer han närmare de 1237 delegater som krävs för att säkra sin plats som republikanernas presidentkandidat. Nu […]

Läs mer

Hur resonerade Riksbanken?

Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad (-0,5 procent) men utökade obligationsköpen. Beslutet var väntat och skapade ingen större marknadsturbulens. Mötet hölls den 20 april och pressmeddelandet kom idag. Riksbanken anser att de, via sin penningpolitik, har bidragit till en starkare konjunktur och något stigande inflation. Men inflationen är ”ryckig” och behöver fortfarande stödet ifrån nu förda mycket […]

Läs mer

Svenska gränsgångare i Finland kan behöva komplettera sitt försäkringsskydd

Närmare 47 000 svenskar jobbar i något av våra grannländer. Flest arbetar i Norge och Danmark, medan endast 3 000 arbetar i Finland. Att det är jämförelsevis få beror troligen på att gränsområdet mellan Sverige och Finland är glesbefolkat. Finland och Sverige har en lång gemensam historia och som svensk är mycket bekant på östra stranden […]

Läs mer

Mars månad: Stärkt riskaptit (VIX) & stark börsutveckling

Mars månad: Stärkt riskaptit (VIX) & stark börsutveckling

De två största orosmomenten, enligt Janet Yellen, är inbromsande tillväxt i Kina och ytterligare fallande oljepris. Ett fortsatt fallande oljepris kan, enligt Janet, få allvarliga konsekvenser för den globala ekonomin. Andra orosmoment är den tilltagande konservatismen (Trump kan ”klyva” Republikanerna), tilltagande terrorism, Brexit, EU-samarbetets hållfasthet (Schengen & Dublinförordningen) och eventuell Grexit. Råvaror har överlag utvecklats […]

Läs mer