Pension

Nio reflektioner om Pensionsgruppens överenskommelse av den 14 december 2017:

När jag i förra veckan medverkade i ett panelsamtal, som arrangerades av Pensioner och förmåner, fick jag frågan om utsikterna för att Pensionsgruppen skulle kunna samla sig kring en uppgörelse om en pensionsåldershöjning innan jul. Utan att tveka avfärdade jag förutsättningarna för detta, särskilt med hänsyn till höstens riksdagsval. Jag hade gruvligt fel och det […]

Läs mer

Makar som plockar russin ur kakan – en kommentar på ESO-rapporten Makar som delar på kakan.

I dag hade jag förmånen att kommentera ESO-rapporten Makar som delar kakan vid ett seminarium på Rosenbad. Rapporten, som är skriven av Jenny Säve-Söderbergh, undersöker förutsättningarna att minska pensionsgapet mellan kvinnor och män genom att använda sig av möjligheten att överföra premiepensionen mellan gifta par eller att använda återbetalningsskyddet i premiepensionen. Att överföra premiepensionen mellan […]

Läs mer

Alla riskerar låg pension i framtiden

Häromdagen medverkande jag vid ett pensionsseminarium och mitt bidrag skulle vara att prata om vilka pensionsnivåer dagens och morgondagens pensionärer kan räkna med, samt vilka grupper som riskerar låga pensioner i framtiden. Givetvis använde jag Folksams vitbok Vägen till ett pensionssystem i världsklass som källa för mitt bidrag. I snitt får en nybliven pensionär en allmän […]

Läs mer

Högt blodsocker och usla egenskaper för marathon

Högt blodsocker och usla egenskaper för marathon

Förra veckan gjorde jag en programförklaring om varför jag ska utsätta mig för åtta medicinska självtester under de kommande veckorna. Nu är det dags för att redovisa resultatet av de två första testerna, men innan dess vill jag förklara varför det blev just dessa åtta. Grundkriteriet har varit att välja tester som kan kartlägga hälsoeffekter av […]

Läs mer

Ett förvärvsbelopp kan minska pensionsgapet mellan kvinnor och män

I årets upplaga av Folksams vitbok Vägen till ett pensionssystem i världsklass presenteras ett helt unikt förslag – förvärvsbelopp. Syftet med beloppet är att det ska höja värdet av arbete när det gäller pensionen och minska pensionsgapet mellan kvinnor och män. Konstruktionen för förvärvsbeloppet är som mycket annat med pensioner snårigt, men så här är […]

Läs mer

Hemlaboratoriet är riggat

Nu har jag gjort det – beställt åtta medicinska självtester på apoteket. Det är inte nog med det. Jag har även anmält mig till ett folkhälsoprojekt som ska följa mig de närmaste 20 åren. Mitt något överdrivna hälsointresse har uppmärksammats av mina barn, som på min 51-årsdag nyligen, gav mig ett aktivitetsband som loggar antalet […]

Läs mer

En ”Super-livförsäkring” kan ha kraft att möta döden

Skulder tar vi inte med oss i döden, men de kan i värsta fall drabba ens livskamrat och barn. Många av oss har höga bostadsskulder. Bor vi i villa uppgår bostadslånet i genomsnitt till 1,7 miljoner kronor. Skulle döden göra hembesök kan familjen drabbas ekonomiskt mycket hårt. För att lindra den ekonomiska skadan finns olika […]

Läs mer

Detta vill jag säga idag om Anna Hedborgs rapport Tillbaka till socialförsäkringar för alla

Idag fick jag chansen att medverka på ett seminarium som arrangerades av Arena idé. Min roll var att tillsammans med riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl (L) kommentera Anna Hedborgs rapport Tillbaka till socialförsäkringarna för alla. För att förbereda mig skrev jag ett kortare anförande som jag i sedvanlig ordning inte klarade följa slaviskt när det blev […]

Läs mer

6 av 10 löntagare känner till tjänstepensionen, vilket är en ökning

I dag publiceras den näst sista delrapporten av Välfärdstendens 2016 där vi sätter fokus på tryggheten vid pension. Rapporten är fylld med intressanta siffror som här hämtade från våra analyser av statistik och vår intervjuundersökning där sammanlagt 1 000 löntagare medverkade. Vi kan bland annat konstatera följande: Löntagarnas kännedom om de kollektivavtalade tjänstepensionerna ökar trendmässigt […]

Läs mer

Ränteuppgång och måttet duration

Ränteuppgång och måttet duration

Lågt ränteläge har varit allas vår verklighet sedan flera år. För svensk del lär också lågränteläget bestå länge enligt Riksbankens senaste räntebana, från senaste riksbanksmötet. När det gäller Federal Reserve är situationen annorlunda. Enligt Fed Watch Tool på CME, Chicago Mercantile Exchange, bedömer marknadsaktörer att det nu är mer eller mindre givet att FOMC-medlemmarna går […]

Läs mer