Försäkring

Checklista för sportlovet

Sportlovsveckorna har sparkat igång och närmare en miljon grundskoleelever kommer att tillbringa sköna dagar långt ifrån skolan. Om skolan är relativt riskfri gäller det motsatta för fritiden. Ofta blir det bara blåmärken och lite svullnader, men ibland blir det värre skador. Då är det bra att ha ett försäkringsskydd som mildrar de ekonomiska konsekvenserna som […]

Läs mer

Den privata trafikförsäkringen har stärkt statskassan med 22 miljarder kronor

För åtta år sedan införde förra regeringen en skatt på 32 procent på trafikförsäkringspremien. Syftet var att bygga upp en fond för en framtida utvidgning av trafikförsäkringen, dvs att försäkringen även ska ersätta kostnaderna för sjukpenning och sjukersättning. När utredningsarbetet var klart tre år senare valde regeringen att skicka förslagen till arkivet och stryka frågan […]

Läs mer

Du kanske sparar till din pension?

Du kanske sparar till din pension?

Förmodligen har du hört talas om den kraftfulla ränta-på-ränta effekten. Men har du funderat över hur kraftfull denna är över längre tidsperioder? Slutkapitalet av en engångsinsättning som låter sig förräntas länge blir rejält mycket högre än den initiala placeringen givet god växtkraft. Vad krävs för en god växtkraft? En ung person med lång sparhorisont bör […]

Läs mer

133 000 barn är oförsäkrade under sommarlovet

I vintras publicerade Folksam en granskning som visade att 55 kommuner i Sverige endast försäkrar sina skolbarn under skoltid. Sammantaget bor det cirka 400 000 barn i dessa kommuner. Årets Välfärdstendens visar att drygt var tredje barn saknar en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det kan betyda att omkring 133 000 barn i Sverige är oförsäkrade om olyckan […]

Läs mer

I 11 av Skånes 33 kommuner är barnen endast försäkrade under skoltid

I dagens upplaga av Sydsvenskan finns en intressant artikel som beskriver bristerna i försäkringsskyddet för skolbarnen i många av Skånes kommuner. Tidningen refererar bland annat till Folksams kartläggning från år 2010 där vi granskade vilka kommuner i landet som endast hade tecknat olycksfallsförsäkringar som gällde under skoltid.   Då, liksom i dag, är det 11 […]

Läs mer

Miljarder flyter in i statskassan medan trafikförsäkringsfrågan har kört i diket

Vid sitt maktillträde 2006 gjorde Reinfeldts alliansregering klart att de hade för avsikt att utvidga trafikförsäkringen. Man tillsatte en utredning och införde en premieskatt på trafikförsäkringen för att bygga upp en fond för framtida trafikskador. Våren 2010 kunde Trafikförsäkringsutredningen presentera ett förslag som innebar att trafikförsäkringen även ska bekosta inkomstförluster som idag täcks av den […]

Läs mer

Vårda försäkringsidén

Incitament, eller drivkrafter,  har blivit ett honnörsord när socialförsäkringssystemet diskuteras. Ett färskt exempel på detta hittar jag i Dagens Industris Weekendbilaga där Laura Hartman, analys- och prognoschef på Försäkringskassan ger följande uttalande med anledning av socialförsäkringssystemets reträtt det senaste decenniet:   ”Syftet är att ge skydd mot tillfälligt bortfall av inkomst. Vad gäller ersättningsnivåerna finns […]

Läs mer

När blev avkastning lika med förlust?

Vi inom försäkringsbranschen använder oss av ett språk som ibland gör tillvaron dunkel. Ordet avkastningen är i vanligt språkbruk likvärdigt med utdelning, överskott, förräntning, vinst eller intäkter minus kostnader. Men inom min bransch kan ordet märkligt nog ha motsatt betydelse, eller vad sägs om beskedet som ges i en rapport från Collectum:    Enligt statistik […]

Läs mer

Försäkringspaketet för lönebidragsanställda motsvarar inte alltid de kollektivavtalade försäkringarna

Att stå utanför de kollektivavtalade försäkringsförmånerna  är ofta en dålig affär för den enskilde löntagaren. Särskilt illa kan det gå för lönebidragsanställda, vilket SVT:s Uppdrag granskning och tidningen Dagens Arbete visade i veckan. Arbetsförmedlingen, som sköter lönebidragsverksamheten har skyldighet att kontrollera att arbetsgivaren har ett kollektivavtalat försäkringspaket eller motsvarande. Problemet är att de motsvarande försäkringspakten […]

Läs mer

105 miljarder kronor för slumpen

Vi människor har ett kluvet förhållande till slumpen, det vill säga en plötslig och oförutsedd händelse. Händelser som ger negativa konsekvenser genererar risker, medan händelser som leder till positiva konsekvenser ger upphov till chanser. Risk hanterar vi med försäkringar medan spel använder vi för att fördela vinster som chansen ger. Och vi är beredda att […]

Läs mer