Försäkring

Hundar är bättre försäkrade än barn

Det ekonomiska skyddet för föräldrarna som tar ledigt för vård och omsorg av sina barn generöst. Men hur ser barnens eget försäkringsskydd ut? För att kunna svara på den frågan har vi sedan år 2013 årets upplaga av Välfärdstendens frågat löntagarna om de har tecknat en sjuk- och olycksfallsförsäkring för sina barn. Årets resultat överensstämmer med […]

Läs mer

Barnförsäkring finns i många varianter. Välj den som passar barnet bäst.

Dagens barnförsäkringar, som sjuk- och olycksfallsförsäkringen för barn populärt kallas, började utvecklas av försäkringsbolagen under 1970-talet. Renodlade olycksfallsförsäkringar hade erbjudits sedan länge, men kombinationen med en försäkring som gav ersättning för skador som orsakades av både olycksfall och sjukdomar var ny. Genomslaget för barnförsäkringen skulle dock dröja till slutet av 1990-talet då drygt en tredjedel […]

Läs mer

Dottern får sämre ersättning än mamman trots likartade skador

Nyligen presenterade Folksam rapporten Trygg barndom där det offentliga och privata försäkringsskyddet för barn beskrivs. För att illustrera skillnaden i försäkringsskyddet för vuxna och barn på ett individuellt plan har vi tagit fram ett uppdiktat exempel där mamma Mona (37 år) och dottern Sara (9 år) ådrar sig liknade skador. Mona och Sara har planerat […]

Läs mer

Trygg barndom – ny rapport från Folksam

I dag presenterar jag Folksams senaste rapport, Trygg barndom, som kartlagt försäkringsskyddet för Sveriges barn. Trygga barn skapar förutsättningar för en hållbar värld för alla. I Sverige har barnen stått i centrum när välfärdsreformer genomförts och föräldrar satsar allt mer tid och pengar på sina barn för att ge dem de bästa framtidsutsikterna. Enbart de […]

Läs mer

Checklista för sportlovet

Sportlovsveckorna har sparkat igång och närmare en miljon grundskoleelever kommer att tillbringa sköna dagar långt ifrån skolan. Om skolan är relativt riskfri gäller det motsatta för fritiden. Ofta blir det bara blåmärken och lite svullnader, men ibland blir det värre skador. Då är det bra att ha ett försäkringsskydd som mildrar de ekonomiska konsekvenserna som […]

Läs mer

Den privata trafikförsäkringen har stärkt statskassan med 22 miljarder kronor

För åtta år sedan införde förra regeringen en skatt på 32 procent på trafikförsäkringspremien. Syftet var att bygga upp en fond för en framtida utvidgning av trafikförsäkringen, dvs att försäkringen även ska ersätta kostnaderna för sjukpenning och sjukersättning. När utredningsarbetet var klart tre år senare valde regeringen att skicka förslagen till arkivet och stryka frågan […]

Läs mer

Du kanske sparar till din pension?

Du kanske sparar till din pension?

Förmodligen har du hört talas om den kraftfulla ränta-på-ränta effekten. Men har du funderat över hur kraftfull denna är över längre tidsperioder? Slutkapitalet av en engångsinsättning som låter sig förräntas länge blir rejält mycket högre än den initiala placeringen givet god växtkraft. Vad krävs för en god växtkraft? En ung person med lång sparhorisont bör […]

Läs mer

133 000 barn är oförsäkrade under sommarlovet

I vintras publicerade Folksam en granskning som visade att 55 kommuner i Sverige endast försäkrar sina skolbarn under skoltid. Sammantaget bor det cirka 400 000 barn i dessa kommuner. Årets Välfärdstendens visar att drygt var tredje barn saknar en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det kan betyda att omkring 133 000 barn i Sverige är oförsäkrade om olyckan […]

Läs mer

I 11 av Skånes 33 kommuner är barnen endast försäkrade under skoltid

I dagens upplaga av Sydsvenskan finns en intressant artikel som beskriver bristerna i försäkringsskyddet för skolbarnen i många av Skånes kommuner. Tidningen refererar bland annat till Folksams kartläggning från år 2010 där vi granskade vilka kommuner i landet som endast hade tecknat olycksfallsförsäkringar som gällde under skoltid.   Då, liksom i dag, är det 11 […]

Läs mer

Miljarder flyter in i statskassan medan trafikförsäkringsfrågan har kört i diket

Vid sitt maktillträde 2006 gjorde Reinfeldts alliansregering klart att de hade för avsikt att utvidga trafikförsäkringen. Man tillsatte en utredning och införde en premieskatt på trafikförsäkringen för att bygga upp en fond för framtida trafikskador. Våren 2010 kunde Trafikförsäkringsutredningen presentera ett förslag som innebar att trafikförsäkringen även ska bekosta inkomstförluster som idag täcks av den […]

Läs mer