Efterlevandepension

Så fungerade en sjukförsäkring innan Försäkringskassan öppnade sina portar.

Livs hade kongress i Malmö förra veckan. På plats fanns min kollega Robert som fick syn på något som han direkt förstod skulle intressera mig. Fram med mobilen, klicka och sänd. Och bilden som dök upp i min mejlbox innehöll en pamflett för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Sjuk- och Begravningshjälpskassa, som beskriver en vardag som existerade innan […]

Läs mer

Säsongsmönster: Sell in May and stay away?

Säsongsmönster: Sell in May and stay away?

Denna klyscha benämns ibland också Halloween indikatorn. Skillnaden är då att man beaktar den ”andra” perioden. Finns det någon substans i uttrycket eller är det att betrakta som ”trick” helt utan ”treat”? Om det finns någon substans så ska aktier, enligt resonemanget, utvecklas bäst under perioden november-april. Men kan verkligen en sådan enkel handelstaktik betala […]

Läs mer

Stora slag inom valutamarknaderna – valutaintervention nästa?

Stora slag inom valutamarknaderna – valutaintervention nästa?

Valutarörelser skapar nu rubriker i media. Riksbanken höll dessutom ett extra direktionsmöte efter årsskiftet. Kanske valutaintervention? Kanske istället ytterligare sänkt styrränta? Men samtidigt är nivån redan minus 0,35 procent. Dessutom är inflationsmålet nu föremål för granskning och vissa vurmar för styrning mot annan inflationsbas. Att ”jaga” inflation med ”svag” valuta för att nå inflationsmålet riskerar […]

Läs mer

Checklista för ett samtal om döden

Det är inte särskilt uppmuntrande att tala om döden, men hen är dessvärre vår ständiga följeslagare i livet. Därför försöker vi undvika ämnet, men då och då bör vi bjuda in döden till ett samtal tillsammans med våra anhöriga. Mot sorg finns inga försäkringar, men väl mot den ekonomiska skadan som följer i dödens spår. […]

Läs mer

Bank of Mum and Dad behöver ett bättre efterlevandeskydd.

Livets enda löfte som med hundra procents sannolikhet kommer att infrias är döden. Oftast sker det plötsligt och vid en synnerligen olämplig tidpunkt. Sorg, saknad och mycket bekymmer lämnar döden efter sig. Särskilt om vi efterlämnar partner och barn mitt i livet. Den ekonomiska smällen dämpas något av det statliga efterlevandeskyddet som omfattar alla som […]

Läs mer

Stora skillnader i efterlevenadeskydd mellan och inom familjer

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna vid ett dödsfall i familjen har staten utformat olika former av så kallade efterlevandeskydd. Fyra olika varianter av ersättningar kan bli aktuella: Omställningspension, förlängd omställningspension, barnpension och efterlevandestöd till barn. Ersättningsnivån varierar också beroende på den avlidnes tidigare inkomst och pensionsbehållning. Och skillnaden kan bli betydande, inte bara mellan olika […]

Läs mer

Välfärdstendens 2013

När reformarbetet med det svenska socialförsäkringssystemet tog ordentlig fart efter andra världskriget var ambitionen att skapa ett trygghetssystem som skulle värna inkomsttagarnas standardtrygghet. Det vill säga att den av oss som förlorar sin  inkomst på grund av exempelvis sjukdom eller ålderdom skulle kunna bibehålla sin ekonomiska standard. Våren 1991 avstannades reformarbetet och istället följde två […]

Läs mer

Efterlevandesstödssystemen i de skandinaviska länderna

Offentliga och obligatoriska system för efterlevandestöd för vuxna och barn finns i Norge och Sverige, men saknas i Danmark. Grundprinciperna för de norska och svenska efterlevandepensionerna för vuxna är snarlika varandra. Makar eller partner måste ha bott tillsammans stadigvarande under de senaste fem åren eller har eller väntade barn vid dödstillfället för att kvalificera sig […]

Läs mer

Generös ersättning vid dödsfall

Generös ersättning vid dödsfall

Änkepensionssystemet avskaffades 1990 och ersattes med ett offentligt efterlevandeskydd i form av omställningspension, förlängd omställningspension, barnpension och efterlevandestöd till barn. Skyddet omfattar gifta och sammanboende med barn. Skyddet är mer generöst för småbarnsfamiljer, än för par utan barn. Två former av efterlevandeskydd finns i avtalsförsäkringarna. Dels ett som är kopplat till avtalspensionen, dels en tjänstegrupplivsförsäkring […]

Läs mer

Pension och varning för Anka

Pension och varning för Anka

Kanske har den numera kända Anna Anka inspirerat frågeställaren och även de som svarat för det är så många som 13 % i Alectas undersökning som säger att de vill välja en rik partner för att höja sin pension. För mig handlar en trygg ålderdom mer om låga kostnader och kontroll över min ekonomi än att få en ”hög pension”. Den som gör en plan för sin framtid och läser pensionsprognosen från www.minpension.se inser snabbt att det är värdefullt att jobba något år extra.

Läs mer