Avtalspension

Renässans för delpension

När folkpension och ATP existerade fanns en rättighet att gå i delpension. I och med att det reformerade allmänna pensionssystemet infördes avvecklades delpensionen år 2001. Nu tycks emellertid delpensionen fått en renässans inom tjänstepensionsområdet. Senast i raden är det nya statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 som träder i kraft efter nyår. Avtalet innehåller en särskild delpensionspremie […]

Läs mer

Sjustegsstrategin för en trygg pension

Om folkpension och ATP var bra för pensionärerna, så kan vi säga att dess ersättare – det reformerade allmänna pensionssystemet – har hittills visat sig fungera bäst för statsfinanserna. Folksam har under flera år kunnat visa att pensionerna faller för varje årskull som går i pension. Personer födda 1938 fick 61 procent i allmän pension, […]

Läs mer

Vållandeprövningen i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun- och landstingsanställda slopas!

För ett par dagar sedan blev jag tipsad av min kollega i Skellefteå, Torbjörn Lindholm, om en nyhet på AFA:s hemsida som handlar om en villkorsändring i den kollektivavtalade  trygghetsförsäkrigen vid arbetsskada för kommun- och landstingsanställda, även kallad TFA-KL. Förändringen innebär att nuvarande krav på vållandeprövning för arbetssjukdomar slopas. Det betyder att anställda som drabbas […]

Läs mer

Tjänstepension för 1,5 miljoner privatanställda tjänstemän

Tjänstepension för 1,5 miljoner privatanställda tjänstemän

Igår blev ITP-upphandlingen klar, som berör närmare 1,5 miljoner privatanställda tjänstemän som har tjänstepensionen ITP. Om du är en av dessa (kolla här) kan det vara hög tid att fundera på vem som ska förvalta dina pensionspengar framöver. Din nuvarande pensionsförvaltare kan nämligen ha blivit bortplockad från de valbara bolagen. Från och med den 1 juli […]

Läs mer

Tips som kan ge bättre pension!

Hur påverkas din framtida pension av föräldraledighet eller att du börjar arbeta sent i livet? Och har det någon betydelse hur du placerar dina pensionspengar? Och hur påverkas pensionen av att jobba svart? Det är några av de frågor som rätas ut på Folksam-LO Pensions hemsida där jag medverkar. Klicka här för att för att […]

Läs mer

690 varsel på 48 timmar

I förra veckan besökte jag Pappers avdelning 68 på Holmens pappersbruk i Hallstavik.  Efter mitt föredrag i klubbhuset gick vi över till fabriksrestaurangen för att luncha.  Samtalet över den ryska fiskgratängen berörde brukets framtid och jag förstod att nya varsel inte låg långt borta.  Mindre än vecka skulle det visa sig. I går fick de […]

Läs mer

Slaget om flytträtten har börjat

Under större delen av det gångna året har försäkringsbranschen, facket, arbetsgivarna och finans- och försäkringsförmedlarna ägnat tid och kraft åt att samla ammunition för höstens stora debatt kring flytträtten för pensionsförsäkringar. Visserligen har vi under den här tiden noterat en del gruff mellan olika kombattanter , men inga skarpa situationer. Alla har nämligen väntat på […]

Läs mer

Facken och arbetsgivarna bör ta intryck av Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten rapporterar varje år om hur det har gått för spararna i premiepensionssystemet. Både föregående års avkastning och den sammanlagda avkastningen sedan systemet sjösattes redovisas. Syftet med deras rapport är att följa utvecklingen i premiepensionen samt pensionsspararnas investeringsbeteende över tid. Det är central kunskap för den politiska världen – regering och riksdag – så att […]

Läs mer

Folksam är bäst!

Folksam är bäst!

Tidningen Pensioner och Förmåner visar i sitt senaste nummer att Folksam är vinnare på pensionsmarknaden de senaste fem åren. Folksam (inklusive KPA, KP och Folksam-LO pension) är det bolag som allt fler väljer för sin tjänstepension och privat sparande. Framgången bekräftas också av försäkringsförbundets siffror om nyförsäljning på pensionsmarknaden. Där har Folksams andel av nyförsäljning […]

Läs mer

Bättre pensionsinformation

Bättre pensionsinformation

Nu har Regeringen gett Pensionsmyndigheten uppdraget att förbättra informationen i det oranga kuvertet. I framtiden ska vi kunna se våra tjänstepensioner och få en uppfattning om hur privat sparande påverkar den slutliga pensionen. Det här är jättebra och jag önskar pensionsmyndigheten lycka till. Har du koll på din pension? Vad vill du ha för information […]

Läs mer