Avtalspension

Välfärdstendens 2016 Del 1 Trygghet vid sjukdom

Idag presenterades första delen av Folksams Välfärdstendens 2016 där vi sätter fokus på tryggheten vid sjukdom. Särskilt värdet av kollektivavtalade förmåner och medlemsförsäkringar. Rapporten kan sammanfattas i följande punkter: Sjukfrånvaron i Sverige är fortfarande låg. Sedan hösten 2010 har sjukfrånvaron ökat med 80 procent. Då låg sjukpenningtalet på 6,0 dagar och idag är det 10,8 […]

Läs mer

Varning för delpension med partiellt uttag av pension

Att ta ut delar av sin tjänstepension, ett så kallat partiellt uttag, har blivit möjligt inom allt fler avtalsområden. Det ses som en möjlighet till delpension, men det är sällan en rättighet. Endast inom ett fåtal branscher finns kollektivavtal om delpension, bland annat inom industrin. Delpension vilar istället i de flesta fall på en enskild […]

Läs mer

Svenska gränsgångare i Finland kan behöva komplettera sitt försäkringsskydd

Närmare 47 000 svenskar jobbar i något av våra grannländer. Flest arbetar i Norge och Danmark, medan endast 3 000 arbetar i Finland. Att det är jämförelsevis få beror troligen på att gränsområdet mellan Sverige och Finland är glesbefolkat. Finland och Sverige har en lång gemensam historia och som svensk är mycket bekant på östra stranden […]

Läs mer

Norge erbjuder de bästa villkoren för svenska gränsgångare

Norge är svenskarnas största arbetsmarknad utanför Sverige. Närmare 80 000 svenskar bor och jobbar i Oslo och drygt 30 000 arbetspendlar dagligen till Norge. Likheterna mellan våra länders välfärdssystem är stora men det finns skillnader som är viktiga att ha kunskap om. Därför har Folksam tagit fram en handbok för arbetspendlare eller gränsgångare som de vanligtvis brukar […]

Läs mer

Hyggliga villkor för svenska gränsgångare i Danmark

Inom ett par månader så har vi sommaren här. Många i Skåne, särskilt unga och nyutbildande kommer att söka sig över bron till Danmark för att söka arbete. Redan i dag arbetspendlar drygt 17 000 skåningarna till Köpenhamnsregionen. När gränsens passeras ändras villkoren för tryggheten. Även om välfärdsförsäkringarna i Danmark har stora likheter med de svenska […]

Läs mer

LO:s pensionsutredning, ett efterlängtat vårtecken

Våren anlände i helgen. Tjälen har släppt sitt grepp och i lördags tog jag fram hackan och spaden för anlägga nya rabatter på torpet. Ett arbete som ger löfte om en vackrare framtid. Och i söndags läste jag igenom LO:s pensionsutredning innan det var dags att åka tillbaka till stan. Då blev det uppenbart att […]

Läs mer

Stora slag inom valutamarknaderna – valutaintervention nästa?

Stora slag inom valutamarknaderna – valutaintervention nästa?

Valutarörelser skapar nu rubriker i media. Riksbanken höll dessutom ett extra direktionsmöte efter årsskiftet. Kanske valutaintervention? Kanske istället ytterligare sänkt styrränta? Men samtidigt är nivån redan minus 0,35 procent. Dessutom är inflationsmålet nu föremål för granskning och vissa vurmar för styrning mot annan inflationsbas. Att ”jaga” inflation med ”svag” valuta för att nå inflationsmålet riskerar […]

Läs mer

Stort intresse för Folksams vitbok – Vägen till ett pensionssystem i världsklass

Vid ett fullsatt seminarium i måndags presenterades Folksams Vitbok Vägen till ett pensionssystem i världsklass. Över 100 externa gäster medverkande däribland politiker från den partiövergripande pensionsgruppen, ordföranden från både fack- och arbetsgivarsidan och vd:ar från flera förmedlarbolag. Därutöver följde 150 personer seminariet via webben och Periscope i realtid. I vitboken pekar vi ut utmaningar för dagens […]

Läs mer

Tumregel för pensionsuttag – kombinera arbete med pension

Tumregel för pensionsuttag – kombinera arbete med pension

Pensionsmyndigheten visade i går att en senareläggning av pensioneringen med ett år höjer pensionen med 1 130 kr/mån före skatt. Men vad blir det i plånboken? Jag tittade närmare på deras typfallsberäkningar, särskilt tabell 1c och beräknade nettoeffekten av att skjuta upp pensionsuttaget med hjälp av Skatteverkets beräkningssnurra. Resultatet blev en förstärkning med 763 kr/mån efter […]

Läs mer

Vad är sant och vad är på låtsas?

Vad är sant och vad är på låtsas? För ”oss” kunder är det onekligen en nackdel att tvingas agera och ta beslut när vi befinner oss i ett informationsunderläge. Men kundnytta och ambitionen att öka kundens förståelse är i stort fokus och inte minst via den nya försäkringsavtalslagen (NFAL). Den här bloggen har namnet Trygghetsspanarna […]

Läs mer