Arbetsskadad

Stärk skyddet för arbetsskadade

På 1960-talet dog en människa på jobbet varje vardag på grund av olycksfall och varje år drabbades 150 000 människor av allvarliga skador och sjukdomar. Idag är risken för dödsolyckor och skador i arbetslivet dramatiskt mycket lägre. Sedan år 2009 har färre än 50 dödsolyckor inträffat årligen och förra året avled 34 människor i arbetsrelaterade olyckor […]

Läs mer

Svenska gränsgångare i Finland kan behöva komplettera sitt försäkringsskydd

Närmare 47 000 svenskar jobbar i något av våra grannländer. Flest arbetar i Norge och Danmark, medan endast 3 000 arbetar i Finland. Att det är jämförelsevis få beror troligen på att gränsområdet mellan Sverige och Finland är glesbefolkat. Finland och Sverige har en lång gemensam historia och som svensk är mycket bekant på östra stranden […]

Läs mer

Välfärdstendens 2013

När reformarbetet med det svenska socialförsäkringssystemet tog ordentlig fart efter andra världskriget var ambitionen att skapa ett trygghetssystem som skulle värna inkomsttagarnas standardtrygghet. Det vill säga att den av oss som förlorar sin  inkomst på grund av exempelvis sjukdom eller ålderdom skulle kunna bibehålla sin ekonomiska standard. Våren 1991 avstannades reformarbetet och istället följde två […]

Läs mer

Nytt avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv ökar tryggheten för privatanställda

I går kom LO och Svenskt Näringsliv överens om förbättringar i trygghetsförmånerna för privatanställa arbetare och tjänstemän. För det första införs en ny kollektivavtalad föräldraförsäkring som ersätter nuvarande system med föräldralön. Föräldraförsäkringen ska gälla för barn som föds tidigast den 1 januari 2014. Ersättningen som kallas föräldrapenningtillägg ska motsvara 10 procent av föräldrapenningsunderlaget upp till […]

Läs mer

Vållandeprövningen i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun- och landstingsanställda slopas!

För ett par dagar sedan blev jag tipsad av min kollega i Skellefteå, Torbjörn Lindholm, om en nyhet på AFA:s hemsida som handlar om en villkorsändring i den kollektivavtalade  trygghetsförsäkrigen vid arbetsskada för kommun- och landstingsanställda, även kallad TFA-KL. Förändringen innebär att nuvarande krav på vållandeprövning för arbetssjukdomar slopas. Det betyder att anställda som drabbas […]

Läs mer

Grattis Boliden till Årets industriföretag

0,9 olyckor på en miljon arbetstimmar. Det är ett enastående resultat som facket och arbetsgivarna har lyckats åstadkomma på Boliden Rönnskärsverket. För denna prestation har de fått Dagens Arbetets arbetsmiljöpris Årets Industriföretag. Vägen hit har varit lång. På 1980-talet förolyckades fem anställda på verket. Då var också verket ökänt för sina dåliga arbetsmiljö både var […]

Läs mer

Skyddsombud är en billig investering med god avkastning

Skyddsombud är en billig investering med god avkastning

Arbetslivet är betydligt säkrare än fritidslivet för många, men långt ifrån för alla. Mest olycksdrabbade är män som arbetar i skogen, gruvorna, industrin och inom polisen. Omkring 105 000 arbetsskador rapporteras under förra året. Hela 80 000 av dessa var olyckor, vara 28 000 ledde till sjukfrånvaro och 52 personer avled. Jämfört med situationen under […]

Läs mer

Arbetsskadeförsäkringssystemen i Skandinavien

De danska och norska försäkringssystemen för arbetsskador är hybridformer mellan offentlig och privat försäkring. I Danmark är alla arbetsgivare skyldiga att teckna en arbetsskadeförsäkring. Denna försäkring ersätter emellertid enbart kostnader som beror på arbetsolyckor. Arbetsskador som uppstår på grund av arbetssjukdomar hanteras istället av det offentliga systemet. Oavsett om arbetsskadan beror på en sjukdom eller […]

Läs mer

Arbetsskadeförsäkringens framtiden ligger kanske utanför staten

I senaste numret av tidningen Dagens Arbete granskas praktiken bakom arbetsskadeförsäkringen. En dyster bild växer fram. Antalet godkända arbetsskador har minskat kraftigt sedan år 1993 då bevisreglerna blev striktare. Knappt tio år senare mildrades dessa regler men det har ändå inte inneburit att fler får sina arbetsskador godkända. Tidningens granskning visar också att rättstillämpningen uppvisar […]

Läs mer

Ett recept för arbetsskadeförsäkringen

Ett recept för arbetsskadeförsäkringen

Många av våra socialförsäkringar snickrades ihop under första hälften av 1900-talet. Den äldsta, arbetsskadeförsäkringen, såg dagens ljus redan år 1903. Även om denna försäkring har förändrats under årens lopp så har syftet med försäkringen hela tiden varit att garantera ett inkomstskydd ifall vi helt eller delvis förlorar vår arbetsförmåga på grund av arbetet. Men är nuvarande arbetsskadeförsäkring […]

Läs mer