Arbetslöshet

Välfärdstendens 2013

När reformarbetet med det svenska socialförsäkringssystemet tog ordentlig fart efter andra världskriget var ambitionen att skapa ett trygghetssystem som skulle värna inkomsttagarnas standardtrygghet. Det vill säga att den av oss som förlorar sin  inkomst på grund av exempelvis sjukdom eller ålderdom skulle kunna bibehålla sin ekonomiska standard. Våren 1991 avstannades reformarbetet och istället följde två […]

Läs mer

Regeringen föreslår jobbstimunlans för socialbidragstagare trots massiv kritik

Förra veckan överlämnade regeringen en proposition till riksdagen som innehöll ett förslag till en så kallad jobbstimulans för personer som är i behov av ekonomiskt bistånd (socialbidrag).  ”Avsikten med förslaget är att uppmuntra bidragsmottagarna som kan arbeta att komma i arbete eller att utöka sin arbetstid samt att ge socialtjänsten ett ytterligare verktyg i motivationsarbetet […]

Läs mer

Arbetsmarknadspolitikens återvändsgränd – Fas 3

I början av 2000-talet då jag rörde mig i regeringskansliets korridorer var det inte ovanligt att man gav uttryck för en rätt uppgiven inställning till den arbetsmarknadspolitik som bedrevs. Vid ett tillfälle då frågan diskuterades internt fälldes en kommentar som etsades kvar i mitt minne: – Vi ska inte ha några illusioner om våra arbetsmarknadspolitiska […]

Läs mer

Kurvorna pekar i fel riktning

Dagsfärska siffror från Försäkringskassan och Konjunkturinstitutet stämmer till oro. Sjukpenningtalet, som beskriver antalet sjukpenningdagar per försäkrad i landet, stiger. Sedan oktober 2011 har sjukpenningtalet ökat från 6,66 till 7,56. Ökningstakten är kraftigast för kvinnor, från 8,37 till 9,65. Även männens sjukpenningtal steg, men betydligt lugnare. Från 5,02 till 5,53. Det betyder att kvinnors sjukpenningtal är […]

Läs mer

690 varsel på 48 timmar

I förra veckan besökte jag Pappers avdelning 68 på Holmens pappersbruk i Hallstavik.  Efter mitt föredrag i klubbhuset gick vi över till fabriksrestaurangen för att luncha.  Samtalet över den ryska fiskgratängen berörde brukets framtid och jag förstod att nya varsel inte låg långt borta.  Mindre än vecka skulle det visa sig. I går fick de […]

Läs mer

Knappt hälften av dagens unga vuxna arbetar!

Ungdomsarbetslösheten har debatterats livligt den senaste tiden. Av samtliga under 25 år är hela 22 procent arbetslösa. Sverige är långt ifrån ensamma om att ha svårt att få unga vuxna människor i arbete, trots att merparten av dem är välutbildade. I Spanien och Grekland är drygt hälften av samtliga under 25 år arbetslösa.  Ungdomsarbetslösheten samspelar […]

Läs mer

Miljardöverskott i arbetslöshetsförsäkringen

Under de senaste tio åren har arbetslösheten i Sverige haft svårt att komma under 6 procent av arbetskraften. Trots detta har arbetslöshetsförsäkringen varit en god affär för statsmakten. Sammanlagt har försäkringen gått med ett överskott på 91 miljarder kronor under perioden 2001-2011 (intäkterna av arbetsmarknadsavgiften och arbetslöshetsavgiften). I år förväntas överskottet uppgå till 7,6 miljarder […]

Läs mer

Sysselsättningsmåtten är värdelösa för att beskriva nationens välbefinnande.

Har sysselsättningen i Sverige ökat eller inte? Frågan lyftes i gårdagens Agenda på SVT. Om vi räknar antalet sysselsatta så har det skett en ökning med drygt 200 000 personer. Ställer vi däremot antalet sysselsatta i relation till antalet personer i åldrarna 15 till 74 år kan vi notera en minskning från 66,1 till 65,8 procent. […]

Läs mer

Nytt avtal ger kommun- och landstingsanställda ökade möjligheter till att växla yrke och bransch

Kommun- och landstingsanställda har under många år varit ensamma om att sakna ett så kallat omställningsavtal som ger individuella insatser och ekonomiskt stöd för den som sägs upp på grund av arbetsbrist.  Men från och med årsskiftet blir det ändring på detta. Då kommer det nya avtalet som kallas KOM-KL att ersätta det gamla AGF-KL […]

Läs mer

Förbättra a-kassan istället för att trixa med försörjningsstödet

Allt fler partier i riksdagen har under sommaren dammat av en gammal idé som går ut på att låta människor som har försörjningsstöd (socialbidrag) ska kunna få behålla en del av stödet trots att de har inkomster från arbete. Tanken är att detta ska minska tröskeleffekten mellan att gå från bidrag till arbete. Vid första […]

Läs mer