Arbetslöshet

En attraktivare a-kassa stärker tryggheten för arbetslösa och den svenska modellen

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) är en udda konstruktion jämfört med övriga socialförsäkringar. Det är en hybridform mellan obligatorisk och frivillig samt offentlig och privat. Konstruktionen kallas ofta för Gent-modellen. Grundförsäkringen är obligatorisk medan inkomstbortfallsförsäkringen är frivillig och administrationen sköts huvudsakligen av fristående arbetslöshetskassor som är knutna till fackförbunden. Gent-modellen var fram till början av 2000-talet […]

Läs mer

Inkomstförsäkringen har kommit för att stanna.

Arbetar du och har en inkomst i Sverige har du rätt till bland annat sjukpenning, föräldrapenning och pension från staten. Men blir du arbetslös är risken stor att du antingen får en alldeles får låg a-kassa eller ingen alls. För tio år sedan sänktes a-kassan kraftigt och a-kasseavgiften höjdes rejält. Effekten blev dels att ytterst […]

Läs mer

Finland inför medborgarlön på prov nästa år

Vid årsskiftet sjösätter Finland ett världsunikt experiment med medborgarlön eller basinkomst som de har valt att kalla ersättningen. Experimentet ska pågå i två år och omfatta 4 000 arbetslösa personer. Hälften ska få sin arbetslöshetsersättning utbytt mot en basinkomst på samma nivå, alltså 560 € (5 500 kr) per månad, medan övriga hälften ska utgör kontrollgruppen […]

Läs mer

Hyggliga villkor för svenska gränsgångare i Danmark

Inom ett par månader så har vi sommaren här. Många i Skåne, särskilt unga och nyutbildande kommer att söka sig över bron till Danmark för att söka arbete. Redan i dag arbetspendlar drygt 17 000 skåningarna till Köpenhamnsregionen. När gränsens passeras ändras villkoren för tryggheten. Även om välfärdsförsäkringarna i Danmark har stora likheter med de svenska […]

Läs mer

A-kassan urholkas trots dagens beslut om att höja taket

Vad vi får i ersättning från de statliga socialförsäkringarna vid sjukdom, arbetsskada eller arbetslöshet skiftar kraftigt. Blir vi sjuka får vi en sjukpenning som motsvarar 75 procent av vår lön. Skulle vi drabbas av en arbetsskada kan ersättningen bli nästan 100 procent av lönen. Men blir vi arbetslösa får vi sällan en ersättning som överstiger […]

Läs mer

Vad sänker arbetslösheten? Sänkta eller höjda löner?

Sänkta löner sänker arbetslösheten. Det är huvudbudskapet i Konjunkturinstitutets (KI) Lönebildningsrapport som presenterades idag. Slutsatsen vilar på teoretiska modeller som har svagt stöd av vardagen i vår omvärld, medger KI. Förhoppningen är lönesänkningar ska öka utbudet av billig arbetskraft och därmed öppna dörren till arbetsmarknaden för ungdomar, utrikesfödda och lågutbildade. KI preciserar inte hur mycket […]

Läs mer

Ny regering vill höja taket i a-kassan

Förra veckan föreslog Sveriges nya regering en höjning av ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen. Höjningen var förväntad. Däremot inte att nuvarande regler för avtrappningen av ersättningen ska bibehållas. Det vill säga att ersättningen ska motsvara 80 procent av tidigare lön under de första 200 ersättningsdagarna. Därefter sänks ersättningen till 70 procent för de återstående 100 dagarna. Och om […]

Läs mer

Allt fler skaffar ”privat a-kassa”

I dag publicerade Folksam Välfärdstendens delrapport Trygghet vid arbetslöshet. Rapporten visar bland annat: Arbetslösheten i Sverige är hög. Närmare 420 000 människor saknade ett arbete våren 2014. Det motsvarar 8,5 procent av arbetskraften. Arbetslöshetskassornas medlemsantal ökar, men andelen människor på arbetsmarknaden som saknar den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen har minskat från 80 till 68 procent. Avskaffandet av den […]

Läs mer

Låt föreningarna söka fritidspengen istället för föräldrarna

När lamporna över OS-arenorna i Montreal släcktes hade min nyfikenhet på boxning väckts. I Skärholmens centrum hade en boxningsklubb just slagit upp sina portar. Vi var många smågrabbar som tog tillfället i akt och testade några ronder. För några av oss blev klubben vårt andra hem under många år. Fysiken stärktes och ansvaret växte parallellt […]

Läs mer

Rapport ritar upp nya vägar mot lägre arbetslöshet

Sverige har upplevt två decennier med låg och stabil inflation, minskade lönekostnader, flexiblare arbetsvillkor och stramare arbetslöshetsförsäkring. Det vill säga samtliga ingredienser som ledande ekonomer har förkunnat för att få bukt med arbetslösheten. Trots detta har vi under alla dessa år sett hur arbetslösheten stigit till höga nivåer och parkerat där. Kanske dags att pröva […]

Läs mer