Inlägg av Johan Rydelius

As january goes, so goes the year?

As january goes, so goes the year?

Det är ett välkänt faktum att januari månad brukar innehålla ett starkt signalvärde om hur börsen kommer att utvecklas under helåret. Vi får hoppas att detta inte stämmer för börsåret 2016 även om den gamla klyschan ”as january goes, so goes the year” brukar träffa ganska rätt. Som följd av detta blir ordet diversifiering åter i […]

Läs mer

Januari månad med fokus centralbanker

Januari månad med fokus centralbanker

Januari var en svag börsmånad. Riskaptiten, i termer av VIX-index, föll ytterligare med effekt att kapitalet sökte sig mot trygga tillgångsklasser. Obligationsräntor föll och rejält för längre löptider. Energipriser inklusive olja fortsatte att falla. Den svenska kronan var ganska stabil under januari men försvagades något mot såväl dollar som euro. Federal Reserve höll FOMC-möte och […]

Läs mer

Stora slag inom valutamarknaderna – valutaintervention nästa?

Stora slag inom valutamarknaderna – valutaintervention nästa?

Valutarörelser skapar nu rubriker i media. Riksbanken höll dessutom ett extra direktionsmöte efter årsskiftet. Kanske valutaintervention? Kanske istället ytterligare sänkt styrränta? Men samtidigt är nivån redan minus 0,35 procent. Dessutom är inflationsmålet nu föremål för granskning och vissa vurmar för styrning mot annan inflationsbas. Att ”jaga” inflation med ”svag” valuta för att nå inflationsmålet riskerar […]

Läs mer

Råvarumarknaden backar rejält

Råvarumarknaden backar rejält

Innehav i råvarufonder har gjort ”ont” för många fondsparare hittills under börsåret 2015. Det mesta talar för en fortsatt stökig period. Vi kommer ihåg sommaren med ett visst obehag. Då föll breda råvarufonder närmare 20 procent. Fallet har därefter fortsatt. För de som spridit sitt innehav över flera olika tillgångsklasser, diversifiering, har fallet inte gjort […]

Läs mer

Fundamental bolagsanalys och måttet Alfa

Vad handlar detta om? Bra för oss kunder att känna till eftersom vi betalar för detta arbete via fondförvaltningsavgiften. Alltså när vi investerar i aktivt förvaltade fonder som bedriver just fundamental bolagsanalys. I grova drag handlar måttet Alfa om en förvaltares förmåga att skapa extra överavkastning som inte är beroende av hur den underliggande marknaden […]

Läs mer

Mycket stark börsmånad – oktober 2015!

Detta blev månaden när flera centralbanker bekände färg. Det framstår något märkligt att just Federal Reserve, som är nära en första korträntehöjning, skapade börsoro när de inte höjde räntan under september. Många tolkade FOMC-ledamöterna, vid föregående mötestillfälle, som duvaktiga och oroliga. Kanske över att handelsunderskottet har ökat och därmed farhåga om att BNP-siffror för tredje […]

Läs mer

Vad är sant och vad är på låtsas?

Vad är sant och vad är på låtsas? För ”oss” kunder är det onekligen en nackdel att tvingas agera och ta beslut när vi befinner oss i ett informationsunderläge. Men kundnytta och ambitionen att öka kundens förståelse är i stort fokus och inte minst via den nya försäkringsavtalslagen (NFAL). Den här bloggen har namnet Trygghetsspanarna […]

Läs mer

Du kanske sparar till din pension?

Du kanske sparar till din pension?

Förmodligen har du hört talas om den kraftfulla ränta-på-ränta effekten. Men har du funderat över hur kraftfull denna är över längre tidsperioder? Slutkapitalet av en engångsinsättning som låter sig förräntas länge blir rejält mycket högre än den initiala placeringen givet god växtkraft. Vad krävs för en god växtkraft? En ung person med lång sparhorisont bör […]

Läs mer