Inlägg av Håkan Svärdman

F43:orna driver upp antalet sjukfall kraftigt

  Under förmiddagen försjönk jag i Försäkringskassans senaste Korta analyser (2016:2) av sjukskrivningarna som presenterar dramatiska siffror. Antalet startade sjukfall har ökat med 98 000 mellan åren 2010 och 2015. Sjukfall med psykiatriska diagnoser ökade mest, 57 000 sjukfall eller 59 procent. Med startat sjukfall menas sjukskrivningar som har pågått längre än 14 dagar. De psykiska sjukdomarna […]

Läs mer

Checklista för skilsmässa efter 65

Att skilja sig var socialt laddat för ett par generationer sedan. För äldre människor var det så gott som otänkbart att bryta upp äktenskapet med mindre än att döden klev in och skilde dem åt. Idag har skilsmässans sociala stigma dämpats rejält, vilket inte minst 60-plussarna visar. År 2000 skilde sig knappt 500 personer mellan […]

Läs mer

2016 utgåva av Folksams vitbok: Vägen till ett pensionssystem i världsklass.

I dag presenterar Folksam 2016 utgåva av vitboken Vägen till ett pensionssystem i världsklass på DN-debatt. Nya beräkningar visar att pensionsnivåerna fortsätter falla i oförminskad takt. Sedan årskull 1939 gick i pension har den allmänna pensionen sjunkit från 61 till 49 procent av slutlönen för årskull 1948. Lyckas vi inte stoppa pensionsfallet väntar inga ljusa […]

Läs mer

Barnförsäkring finns i många varianter. Välj den som passar barnet bäst.

Dagens barnförsäkringar, som sjuk- och olycksfallsförsäkringen för barn populärt kallas, började utvecklas av försäkringsbolagen under 1970-talet. Renodlade olycksfallsförsäkringar hade erbjudits sedan länge, men kombinationen med en försäkring som gav ersättning för skador som orsakades av både olycksfall och sjukdomar var ny. Genomslaget för barnförsäkringen skulle dock dröja till slutet av 1990-talet då drygt en tredjedel […]

Läs mer

Dottern får sämre ersättning än mamman trots likartade skador

Nyligen presenterade Folksam rapporten Trygg barndom där det offentliga och privata försäkringsskyddet för barn beskrivs. För att illustrera skillnaden i försäkringsskyddet för vuxna och barn på ett individuellt plan har vi tagit fram ett uppdiktat exempel där mamma Mona (37 år) och dottern Sara (9 år) ådrar sig liknade skador. Mona och Sara har planerat […]

Läs mer

Trygg barndom – ny rapport från Folksam

I dag presenterar jag Folksams senaste rapport, Trygg barndom, som kartlagt försäkringsskyddet för Sveriges barn. Trygga barn skapar förutsättningar för en hållbar värld för alla. I Sverige har barnen stått i centrum när välfärdsreformer genomförts och föräldrar satsar allt mer tid och pengar på sina barn för att ge dem de bästa framtidsutsikterna. Enbart de […]

Läs mer

När kan vi konsultera doktor Begler?

För en tid sedan botaniserade jag bland apotekens självtester och blev minst sagt överraskad av utbudet. På deras hemsidor ställs ett helt laboratorium till mitt förfogande. Graviditet, tarmen, prostatan och kattallergi är bara ett axplock av vad som är möjligt att testa själv i sitt hem, ofta till en kostnad som ligger under avgiften på […]

Läs mer

Medfinansieringsavgiften är bra för statens finanser, men kanske inte för den svenska modellen

Regeringen föreslår en comeback för medfinansieringsavgiften för arbetsgivare, som endast spelade en säsong mellan åren 2005-2006. Grundidén med förslaget är att öka arbetsgivarnas ekonomiska drivkrafter för att motverka långtidssjukskrivning. Efter att ha läst delar av regeringspromemorian blev jag nyfiken på att pröva vilka konsekvenser förslaget kan tänkas få för sjukförsäkringens aktörer. I nedanstående tabell har […]

Läs mer

Svenska gränsgångare i Finland kan behöva komplettera sitt försäkringsskydd

Närmare 47 000 svenskar jobbar i något av våra grannländer. Flest arbetar i Norge och Danmark, medan endast 3 000 arbetar i Finland. Att det är jämförelsevis få beror troligen på att gränsområdet mellan Sverige och Finland är glesbefolkat. Finland och Sverige har en lång gemensam historia och som svensk är mycket bekant på östra stranden […]

Läs mer

Norge erbjuder de bästa villkoren för svenska gränsgångare

Norge är svenskarnas största arbetsmarknad utanför Sverige. Närmare 80 000 svenskar bor och jobbar i Oslo och drygt 30 000 arbetspendlar dagligen till Norge. Likheterna mellan våra länders välfärdssystem är stora men det finns skillnader som är viktiga att ha kunskap om. Därför har Folksam tagit fram en handbok för arbetspendlare eller gränsgångare som de vanligtvis brukar […]

Läs mer