Inlägg av Håkan Svärdman

Tack för alla dessa år, kunder, kollegor och vänner!

I snart 14 år har jag varit Folksams välfärdsanalytiker, men nu har jag beslutat mig för att söka nya utmaningar utanför företaget. Inom kort gör jag min sista arbetsdag för att börja ett nytt och oskrivet kapitel i livet. Min nyfikenhet på Folksam väcktes i slutet av 1990-talet då jag hade förmånen att lyssna till […]

Läs mer

En attraktivare a-kassa stärker tryggheten för arbetslösa och den svenska modellen

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) är en udda konstruktion jämfört med övriga socialförsäkringar. Det är en hybridform mellan obligatorisk och frivillig samt offentlig och privat. Konstruktionen kallas ofta för Gent-modellen. Grundförsäkringen är obligatorisk medan inkomstbortfallsförsäkringen är frivillig och administrationen sköts huvudsakligen av fristående arbetslöshetskassor som är knutna till fackförbunden. Gent-modellen var fram till början av 2000-talet […]

Läs mer

Stora skillnader i barnförsäkringsskyddet

Dagens barnförsäkringar, som sjuk- och olycksfallsförsäkringen för barn populärt kallas, började utvecklas av försäkringsbolagen under 1970-talet. Renodlade olycksfallsförsäkringar hade erbjudits sedan länge, men kombinationen med en försäkring som gav ersättning för skador som orsakades av både olycksfall och sjukdomar var ny. Genomslaget för barnförsäkringen skulle dock dröja till slutet av 1990-talet då drygt en tredjedel […]

Läs mer

Nio reflektioner om Pensionsgruppens överenskommelse av den 14 december 2017:

När jag i förra veckan medverkade i ett panelsamtal, som arrangerades av Pensioner och förmåner, fick jag frågan om utsikterna för att Pensionsgruppen skulle kunna samla sig kring en uppgörelse om en pensionsåldershöjning innan jul. Utan att tveka avfärdade jag förutsättningarna för detta, särskilt med hänsyn till höstens riksdagsval. Jag hade gruvligt fel och det […]

Läs mer

Makar som plockar russin ur kakan – en kommentar på ESO-rapporten Makar som delar på kakan.

I dag hade jag förmånen att kommentera ESO-rapporten Makar som delar kakan vid ett seminarium på Rosenbad. Rapporten, som är skriven av Jenny Säve-Söderbergh, undersöker förutsättningarna att minska pensionsgapet mellan kvinnor och män genom att använda sig av möjligheten att överföra premiepensionen mellan gifta par eller att använda återbetalningsskyddet i premiepensionen. Att överföra premiepensionen mellan […]

Läs mer

Alla riskerar låg pension i framtiden

Häromdagen medverkande jag vid ett pensionsseminarium och mitt bidrag skulle vara att prata om vilka pensionsnivåer dagens och morgondagens pensionärer kan räkna med, samt vilka grupper som riskerar låga pensioner i framtiden. Givetvis använde jag Folksams vitbok Vägen till ett pensionssystem i världsklass som källa för mitt bidrag. I snitt får en nybliven pensionär en allmän […]

Läs mer

Den ofärdiga välfärden har fått en uppföljare – Den kantstötta välfärden

År 1967 publicerade Maj-Britt och Gunnar Inghe boken Den ofärdiga välfärden, som var ett resultat av ett samarbete mellan makarna och Folksam. Deras uppdrag var att undersöka och kartlägga ”den tysta nöden” i den svenska välfärden. Folksams förhoppning var att boken skulle leda till debatt och ett fortsatt intensifierat reformarbete. Förhoppningarna infriades med råge. Boken […]

Läs mer

Medicinska självtester kan slå ut individuella personriskförsäkringar

Min semester blev helt befriad ifrån medicinska självtester. Jag ägnade de flesta av dygnets ljusa timmar åt byggnadsvård. Något som inte enbart förbättrade skicket på byggnaderna utan även på mig. Den lågintensiva och långvariga aktiviteten i form av att bära byggnadsmaterial, såga, spika, hugga och ständigt vandrande mellan snickarboden och pågående projekt stärkte onekligen kroppen. […]

Läs mer

När livet pendlar mellan två streck i en testkassett

När livet pendlar mellan två streck i en testkassett

Det är dags att sätta punkt för min exkursion på marknaden för medicinska självtester. I veckan har jag äntligen mobiliserat tillräckligt med viljestyrka för att genomföra de två sista: prostatatestet och tarmtestet. Min korta recension över testerna lyder: Inte behagfullt. Och min långa och utförliga recension blir följande: Vare sig prostatatestet eller tarmtestet kan rekommenderas […]

Läs mer

Veckans tester visar att jag saknar anlag för fetma och antikroppar mot magsårsbakterien Helicobacter pylori.

För mycket av stress, snabbmat, alkohol och en aggressiv personlighetstyp var receptet för magsår under min ungdom på 1980-talet. Behandlingen bestod ofta av Novalucol, Losec och en livsstilsomläggning. Men samtidigt i Perth i västra Australien var landsortsläkaren Barry Marshall och patologen Robin Warren en bakterie – Helicobacter pylori – på spåret, som de misstänkte kunde […]

Läs mer