Inlägg av Håkan Svärdman

Ofokuserat på premiepensionen

Premiepensionssystemet har hittills granskats av tre statliga utredningar. Den senaste presenterade sin slutrapport för ett par månader sedan – Fokus premiepension (SOU 2016:61). Uppdraget var originellt. Nämligen att utreda om det går att genomföra huvudförslagen från den förra premiepensionsutredningen – Vägval för premiepensionen (SOU 2013:35) – som ville införa ett så kallat bekräftelseval löpande eller […]

Läs mer

Inkomstförsäkringen har kommit för att stanna.

Arbetar du och har en inkomst i Sverige har du rätt till bland annat sjukpenning, föräldrapenning och pension från staten. Men blir du arbetslös är risken stor att du antingen får en alldeles får låg a-kassa eller ingen alls. För tio år sedan sänktes a-kassan kraftigt och a-kasseavgiften höjdes rejält. Effekten blev dels att ytterst […]

Läs mer

Den statliga sjukförsäkringen är under ständig förändring

Syftet med den statliga sjukförsäkringen är att den ska ge oss ett skydd mot det inkomstbortfall som uppstår när vi blir arbetsoförmögna på grund av sjukdom eller skada. Grundvillkoret är alltså att vi har en inkomst av arbete och eller eget företagande som vi helt eller delvis förlorar på grund av arbetsoförmåga som beror på […]

Läs mer

Finland inför medborgarlön på prov nästa år

Vid årsskiftet sjösätter Finland ett världsunikt experiment med medborgarlön eller basinkomst som de har valt att kalla ersättningen. Experimentet ska pågå i två år och omfatta 4 000 arbetslösa personer. Hälften ska få sin arbetslöshetsersättning utbytt mot en basinkomst på samma nivå, alltså 560 € (5 500 kr) per månad, medan övriga hälften ska utgör kontrollgruppen […]

Läs mer

Välfärdstendens 2016 Del 1 Trygghet vid sjukdom

Idag presenterades första delen av Folksams Välfärdstendens 2016 där vi sätter fokus på tryggheten vid sjukdom. Särskilt värdet av kollektivavtalade förmåner och medlemsförsäkringar. Rapporten kan sammanfattas i följande punkter: Sjukfrånvaron i Sverige är fortfarande låg. Sedan hösten 2010 har sjukfrånvaron ökat med 80 procent. Då låg sjukpenningtalet på 6,0 dagar och idag är det 10,8 […]

Läs mer

Varning för delpension med partiellt uttag av pension

Att ta ut delar av sin tjänstepension, ett så kallat partiellt uttag, har blivit möjligt inom allt fler avtalsområden. Det ses som en möjlighet till delpension, men det är sällan en rättighet. Endast inom ett fåtal branscher finns kollektivavtal om delpension, bland annat inom industrin. Delpension vilar istället i de flesta fall på en enskild […]

Läs mer

Socialförsäkringsnyheter i regeringens statsbudget för år 2017

Förlängd ersättningsperiod vid deltidsarbetslöshet Regeringen vill ändra a-kassereglerna för deltidsarbete så att det maximalt går att vara deltidsarbetslös och få ersättning under 60 veckor. I dag utbetalas ersättning endast under 75 dagar vid deltidsarbete. Förändringen sker genom en förordningsändring under 2017. A-kassa till förtroendevalda Regeringen ska inom kort lämna med förslag som förtydligar förtroendevaldas rätt […]

Läs mer

Agera försäkring är bättre än medfinansiering

Ett trendbrott kan skönjas när det gäller sjukfrånvaron. Det framgår av Försäkringskassans senaste utgiftsprognos. Den visar att ökningstakten i startade sjukfall har avtagit det senaste halvåret och beräknas inte överstiga 2015 års nivåer. Nu förväntas inflödet i sjukförsäkringen motsvara den årliga ökningstakten för arbetskraften, d.v.s. 1 procent per år fram till år 2020. En vikande trend […]

Läs mer

Pension är en odelbar rättighet

Dela grejer har blivit populärt, alltifrån borrmaskiner till bilar. Nu pratas det också om att dela eller överlåta pensionen mellan makar. Frågan har lyfts av Pensionsgruppen, som förra veckan presenterade en diger rapport om pensionsgapet mellan kvinnor och män. Ett av kapitlen reder ut trådarna kring överlåtelse och bodelning av pensionsrätt mellan makar på ett […]

Läs mer

Erbjuder regeringen något extraspår i sin hälsoväxling?

I våras utfärdade regeringen ett ultimatum till facken och arbetsgivarna som löd i stil med följande: Underteckna en principöverenskommelse senast i augusti om åtgärder som kan förväntas minska sjukfrånvaron på arbetsmarknaden annars höjs arbetsgivarnas kostnader för sjukförsäkringen. Ett är säkert, regeringen har inte laddat med lösskott när de nu pressar parterna till förhandlingsbordet. Blir förhandlingarna resultatlösa […]

Läs mer