Tack för alla dessa år, kunder, kollegor och vänner!

I snart 14 år har jag varit Folksams välfärdsanalytiker, men nu har jag beslutat mig för att söka nya utmaningar utanför företaget. Inom kort gör jag min sista arbetsdag för att börja ett nytt och oskrivet kapitel i livet.

Min nyfikenhet på Folksam väcktes i slutet av 1990-talet då jag hade förmånen att lyssna till Gunvall Grip, mångårig medarbetare på Folksam.

Mötet med Gunvall innebar att jag omvärderade mitt dittills endimensionella perspektiv där statsmakten var den främsta aktören och garanten för människors trygghet. I dag ser jag snarare dagens välfärdslösningar som ett resultat av en växelverkan mellan privat och offentligt. Ofta har trygghetslösningar, såsom sjukförsäkring, livförsäkring och pensionsförmåner vuxit fram utifrån lokala initiativ och drivits privat för att successivt expandera och med tiden blivit en allmän angelägenhet.

Fackföreningar och arbetsgivare intog tidigt en central roll i denna process. I dag kommer deras ansvarstagande främst till uttryck i kollektivavtal som värnar en konkurrenskraftig lönebildning och trygghetslösningar som kompletterar de statliga socialförsäkringarna. Därutöver erbjuder fackföreningarna sina medlemmar ett brett utbud av försäkringar, allt ifrån hemförsäkring till sjukvårdsförsäkring. Merparten de kollektivavtalade och fackliga försäkringarna förmedlas av den svenska försäkringsbranschen.

Denna kombination av lagstadgade, kollektiva och individuella försäkringar skapar trygghet och ökar individens chanser till nya vägar för att värna sitt sociala och ekonomiska oberoende. Det är på den här arenan som Folksam har skördat sina största framgångar och det är också sannolikt här som framtiden har mest att erbjuda för företaget. Jag är övertygad om att nyckeln till Folksams mer än hundraåriga framgångssaga är den ömsesidiga bolagsformen där kunden intar en unik position.

Mina år på Folksam har bjudit på fantastiska möjligheter och utmaningar och inte minst möten med engagerade kunder och en fin gemenskap med kollegor och vänner, som jag kommer att sakna men minnas med värme och glädje!

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*