Makar som plockar russin ur kakan – en kommentar på ESO-rapporten Makar som delar på kakan.

I dag hade jag förmånen att kommentera ESO-rapporten Makar som delar kakan vid ett seminarium på Rosenbad. Rapporten, som är skriven av Jenny Säve-Söderbergh, undersöker förutsättningarna att minska pensionsgapet mellan kvinnor och män genom att använda sig av möjligheten att överföra premiepensionen mellan gifta par eller att använda återbetalningsskyddet i premiepensionen.

Att överföra premiepensionen mellan makar har funnit sedan systemet infördes år 2000. Syftet är att makarna själva ska kunna utjämna skillnaden i deras framtida pension genom att den som tjänar mest, oftast maken, överlåter sin premiepensionsavgift till den av dem som tjänar minst, vanligtvis makan. Det är inte gratis. En avgift på sex procent dras på det överförda beloppet och det finns ingen ångerrätt, men det går att stoppa överföringen för kommande år. Det senare sker automatiskt vid skilsmässa eller om någon av makarna dör.

I dag är det försvinnande få, knappt 16 400 eller 0,5 procent av premiepensionssparare, som överför sin premiepensionsavgift. Varför är det så få och kommer de dra en vinstlott? Svaret på första frågan är enkel att besvara; låg kännedom om möjligheten. Desto svårare är det att ge ett klart besked om det är en vinstlott eller inte. Det beror på ur vilket perspektiv vi värderar utfallet. Följande premisser krävs för att någon form av vinst kan bli aktuell:

 1. Stor och varaktig inkomstskillnad mellan makarna. Helst bör givaren ha en årsinkomst på minst 500 000 kr, som ger högsta möjliga allmänna pension. Mottagarens årsinkomst bör inte överstiga 240 000 kr, vilket kan ge en allmän pension med högre andel av garantipension.
 2. Mottagarens premiepensionsplacering bör årligen ge en avkastning som överstiger 6 procent för att kompensera avgiften och därmed minska risken för att makarna inte får en lägre gemensam pension.
 3. Överföringen sänker skatten på givarens framtida pension, vilket sammantaget höjer makarnas gemensamma inkomst.
 4. Alternativt att makarna skilja sig efter att överföringen har pågått i minst 7 år. Det kan ge mottagaren uppskattningsvis 600 – 800 kr mer i premiepension per månad, som dessutom inte sänker en eventuell garantipension. Givaren får en lägre pension som inte kompenseras av lägre skatten. Överföreningen har därmed minskat pensionsgapet makarna emellan.

Så kan vinstchansen maximeras, åtminstone teoretiskt. Problemet i sammanhanget är livet och kärleken sällan vill infoga sig i rationella upplägg, utan styrs av helt andra premisser. Plötsligt tar livet helt outgrundliga vägar och där står kanske den nya kärleken med ett orange kuvert som spolierar den perfekta pensionsplanen.

Därför är jag skeptisk till premiepensionsöverföring som ett effektivt verktyg för att minska pensionsgapet på samhällsnivå. Det är inte Pensionsgruppen, som består av Allianspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. De har nämligen tagit fram en handlingsplan för jämställda pensioner som toppas av ett idéutkast som ska stärka grundskyddet och att rätten att överföra premiepensionen bör utvidgas även till sambo. Två idéer som går fullständigt på kollisionskurs med grundidén för det allmänna pensionssystemet – det vill säga att individens prestation i arbetslivet ska ha avgörande betydelse för pensionen.

Om vi för ett ögonblick bortser från den principiella invändningen kan vi pröva om idéen med delad pension är praktiskt genomförbar. Ska delningen minska gapet krävs att ovanstående punkt 1 kan arrangeras. Alltså att kvinnor med en årsinkomst under 240 000 kronor skaffar sig en man med en årsinkomst på 500 000 kronor. Utbudet av dessa män är dessvärre för litet. Det går drygt 2,5 kvinnor på varje man inom dessa inkomstspann. Och mer hälften av dessa personer är troligen redan gifta. Detta faktum borde spräcka idén. Eller är det Pensionsgruppens tanke att uppmuntra dagens unga kvinnor att söka efter rätt pensionspartner för att sedan vid rätt tidpunkt i livet skilja sig och därmed få ihop maximal premiepension och garantipension? Det vill säga att makarna plockar russin ur kakan. Jag vill inte tro det. Det är kanske snarare så att det krävs att även otidsenliga tankar får ventileras för att sedan vädras ut innan vi får se en politisk kompromiss som kan garantera alla en anständig pension oavsett kön eller familjebildning.

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*