Alla riskerar låg pension i framtiden

Häromdagen medverkande jag vid ett pensionsseminarium och mitt bidrag skulle vara att prata om vilka pensionsnivåer dagens och morgondagens pensionärer kan räkna med, samt vilka grupper som riskerar låga pensioner i framtiden. Givetvis använde jag Folksams vitbok Vägen till ett pensionssystem i världsklass som källa för mitt bidrag.

I snitt får en nybliven pensionär en allmän pension som motsvarar 48 procent av sin tidigare lön och tjänstepensionen når upp till 24 procent av lönen. Prognosen för framtiden inger tyvärr inget hopp. Allt annat lika kan de flesta födda 1980 och senare inte räkna med en allmän pension som uppgår till mer än 40 procent av lönen ifall de går i pension vid 65 år. Ska de få en pension i nivå med sina mor- och farföräldrar måste de ta sikte på att jobba till drygt 70 års ålder. I praktiken befinner sig väldigt många yngre invånare i riskzonen för att få en låg pension. Men fyra grupper är särskilt utsatta:

 1. Prekariatet: dvs personer som har en lös förankring på arbetsmarknaden och ofta hänvisade till arbeten med låg lön, bristfällig arbetsvillkor och utan tjänstepension.
 2. Kombinatörerna: vilket är benämningen för personer som är etablerade på arbetsmarknaden men kombinerar anställning med eget företagande. Många av dessa tar inte ut tillräckligt i lön från sitt företag vilket sänker den allmänna pensionen och har inte alltid kapacitet att spara privat till pensionen.
 3. Nysvenskarna: ofta personer som har invandrat till Sverige i vuxen ålder och får därmed svårt att få ihop tillräckligt många arbetsår för att få en hygglig pension.
 4. Krascharna: Till den gruppen kan vi alla hamna ifall vi har vårt premiepensions- och tjänstepensionskapital i riskfyllda fondplaceringar i ett ögonblick då den finansiella marknaden kraschar, vilket inträffar med mer eller mindre ojämna tillfällen. Skulle Lehman Brotherskollapsen upprepas, låt oss anta år 2035, sänks en genomsnittlig premiepension med 34 procent, eller från 4 9710 till 3 180 kr per månad. När – inte om – detta händer blir konsekvenserna svåra både för individen och statsmakten, som kan tvingas kompensera förlusterna med bostadstillägg eller skattesänkningar.

För att minska risken för låga pensioner bör pensionsåldern höjas, pensionsavgiften för allmän pension återställas till 18,5 procent och att premiepensionssystemet blir tryggare. Därför är det med spänning jag väntar på tecken från Pensionsgruppen som har utlovat besked om pensionsåldern och premiepensionssystemet innan jul. Låt oss hoppas att ansvarstagandet för framtidens pensionärer är starkare än taktiska blockpolitiska övervägande.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*