Hemlaboratoriet är riggat

Nu har jag gjort det – beställt åtta medicinska självtester på apoteket. Det är inte nog med det. Jag har även anmält mig till ett folkhälsoprojekt som ska följa mig de närmaste 20 åren. Mitt något överdrivna hälsointresse har uppmärksammats av mina barn, som på min 51-årsdag nyligen, gav mig ett aktivitetsband som loggar antalet steg, sim- och löpturer och sömnen.

Hemlaboratoriet är riggat i badrummet. Självtesterna står uppradade på handdukshyllan. En oinvigd badrumsgäst skulle säkert misstänka att värden lider av hypokondri. En kanske inte helt obefogad misstanke.

Efter att ha skummat igenom testernas bruksanvisningar har jag insett att det kommer bli en prövning de kommande veckorna, både fysiskt och mentalt. Munnen ska topsas med bomullspinnar, fingertoppar stickas och testpapper doppas i toalettstolen. Och hur ska jag reagera på testerna? Väntar oron och ångesten runt hörnet om resultaten är nedslående? Varför hela fridens namn utsätta sig för detta frivilligt?

En svårartad fascination för biologi och medicin sedan barnsben är troligen svaret. Långt innan jag börjande skolan var jag övertygad om jag antingen skulle tillbringa mitt vuxna liv som astronaut eller läkare. Inget endera blev det, utan försäkringstjänsteman. Märkligt nog korsas försäkringsprofessionen med den latenta läkardrömmen fyrtio år senare. Jag ägnar merparten av min arbetstid åt pensioner och personriskförsäkringar, två områden som har stark koppling till hälsa och medicin.

Sambandet är påtagligt när det gäller pension. Varje medicinskt framsteg som räddar liv och förlänger livschanserna pressar vårt pensionssystem. Personriskförsäkringar, som exempelvis sjuk- och olycksfallsförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar och livförsäkringar vilar på vad jag brukar kalla för ömsesidig okunskap om den enskilda individens risk att drabbas av en skada. Vad försäkringsbolaget vet är sannolikheten för att en skada ska ske hos en specifik grupp av individer. Sannolikt kommer drygt 600 000 anställda bli sjukskrivna i år, 3 300 av männen diagnostiseras för prostatacancer och 4 700 kvinnor för bröstcancer och 2 400 av dessa kommer avlida på grund av sjukdomarna.  Men försäkringsbolaget vet inte om det är jag eller du som drabbas, en okunskap vi delar. Det är just denna ovisshet som skapar vår efterfråga på lämpliga försäkringar. Här har vi kärnan i försäkringsmarknaden.

Med självtester blir det möjligt att göra personliga riskkalkyler, vilket aktualiserar frågeställningen om det finns behov av försäkring eller inte. Det kan leda till vad man med försäkringsekonomiska termer kallar för moturval och moralisk hasard. Moturval uppstår när individen vet att hen har en lägre risk att drabbas av olika skador och avstår därför att försäkra sig. När individer med låg risk avstår eller lämnar försäkringen tvingas försäkringsbolagen höja priset varvid fler individer tycker det blir för dyrt och avslutar försäkringen. Slutligen återstår endast kunder med höga risker, vilket knäcker försäkringens ekonomi och marknadsmisslyckandet är ett faktum. Effekten för försäkringsbolaget kan bli densamma om individen vet att hen bär på en högre risk för att drabbas av en skada än genomsnittskunden varför hen väljer att köpa en försäkring, vilket kännetecknar fenomenet moralisk hasard.

Samtidigt innebär utvecklingen av självtester och e-hälsotjänster nya och oanade möjligheter för försäkringsbolagen att erbjuda kunderna en mängd olika preventiva hälsoinsatser, vilket kan sänka kostnaderna och försäkringens prissättning kan göras i realtid på grundval att kundens löpande testresultat och beteende som scannas via digitala sensorer. Information som också kommer att kunna lagras på e-hälso-kontot, Hälsa för mig, som E-hälsomyndigheten inom kort öppnar upp för allmänheten. På kontot ska vi kunna ladda upp våra journaler, recept och resultat från hälsotester. Vi ska även kunna ansluta godkända hälsoappar till kontot, exempelvis från försäkringsbolag. Vad innebär allt detta för försäkringsbranschen och kunderna? Svaren kommer innehålla både fascinerande och oroande eller till och med skrämmande ingredienser. Det är nyfikenheten på dessa frågor och svar som driver mig att pröva självtesterna. Blodsocker och muskelegenskaper står först på tur att testas och jag återkommer nästa vecka med resultatet.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*