Så fungerade en sjukförsäkring innan Försäkringskassan öppnade sina portar.

Livs hade kongress i Malmö förra veckan. På plats fanns min kollega Robert som fick syn på något som han direkt förstod skulle intressera mig. Fram med mobilen, klicka och sänd. Och bilden som dök upp i min mejlbox innehöll en pamflett för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Sjuk- och Begravningshjälpskassa, som beskriver en vardag som existerade innan Försäkringskassan öppnade sina portar för den allmänna försäkringen 1955:

”Kamrat! Bliv medlem i vår kassa medan du är ung och frisk, och skulle du till äventyrs aldrig bli i tillfälle att få någon hjälp från kassan så var glad för din starka fysik och din strålande hälsa och tänk på att de slantar du inbetalt i kassan, komma dina lidande bröder till godo. Du förbundskamrat, som läser dessa rader, se till att anslutningen till vår kassa blir stor och allmän bland förbundsmedlemmarna. Hjälp styrelsen för kassans avdelning på din plats i dess arbete och se till att de gör någonting. Finnes ingen sjukkasseavdelning på din plats, tag initiativet du och se till detta avhjälpes. Behöver du upplysningar, tillskriv centralkassör, som är Helmer Rosengren, adr. Bonddegatan 1 C III, Stockholm. Kamrat R. är mycket intresserad av kassans framgång och detsamma kan sägas om övriga ledamöter i centralstyrelsen. Men för övrigt finns visst inget intresse i kungl. huvudstaden.

Kamrater! Med gemensamt intresse och med gemensamma krafter skola vi se till, att vår kassa i en snar framtid kommer att göra skäl för namnet: Sv. Livsmedelsarbetareförbundets Sjuk- o. Begravningskassa.”

Jag fäster mig särskilt vid formuleringen ”så var glad för din starka fysik och din strålande hälsa och tänk på att de slantar du inbetalt i kassan, komma dina lidande bröder till godo.” Det är just det försäkring handlar om.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*