Hur blev det så mycket som 321 miljarder kronor i överskott?

I dag medverkar jag med en debattartikel i Dagens Arena som beskriver överfinansieringen av socialförsäkringssystemet. Där skriver jag att överskottet för perioden 2006-2015 uppgick till 320 miljarder kronor. Utrymmet medgav inte möjlighet att särskilt redovisa beräkningsförutsättningarna för denna totalsumma, varför jag istället gör det här på bloggen. Uppgifterna om sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen är hämtade från Försäkringskassans budgetunderlag och årliga rapport Socialförsäkringen i siffror mellan 2008-2015. Beräkningen av överskottet i efterlevandeskyddet är dels hämtat från Försäkringskassan, dels från Ekonomistyrningsverket. Även uppgifterna för arbetsskadeförsäkringen är hämtade från Ekonomistyrningsverket, medan uppgifterna om pensionssystemet kommer från Pensionsmyndighetens Orange rapport för respektive år.

Tabell: Över-/underskott för inkomstbaserade socialförsäkringar mellan 2006-2015, miljarder kronor (löpande priser).

År

Sjukför-säkringen Efterlevand-epension Föräldra-försäkringen Arbetsskade-försäkringen Arbetslöshets-försäkringen Pension-systemet Årligt under-/överskott

2006

2,3

2,5

-2,0

1,4

4,6

13

22

2007

11,1

3,6

-2,3

1,8

29,4

14

58

2008

9,6

-2,7

2,8

15,2

15

45

2009

3,3

4,5

-4,3

2,9

2,9

13

22

2010

4,3

5,0

-5,4

3,6

24,4

15

47

2011

-0,2

-0,1

-5,6

4,4

10,8

14

23

2012

1,9

0,6

-1,1

0,4

12,1

16,5

30

2013

1,9

1,4

-1,7

0,2

12,8

17

32

2014

-10,9

2,7

-1,2

0,4

12,2

16,5

20

2015

-11,1

4,5

– 0,1

0,9

11,9

16,0

22

Summa

12

30

-26

19

136

150

321

Källa: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Anonym

Kanske borde ha tillagts som förklaring till siffrorna att andelen av arbetsgivaravgiften som varit avsedd för sjukförsäkringen halverats under de här åren, pengarna har gått till jobbskatteavdrag mm.
Samt att samtidigt som arbetsgivaravgiften inför 2012 halverades så ökade avgiften till föräldraförsäkringen.
Men tycker föräldrar att det är ok att de inte är så bra försäkrade om de skulle skadas i arbetet?
Se Skatteverkets hemsida.

Björn Eriksson

Den allmänna löneavgiften har ökat från år 2006 från 4,40% till år 2015 10.15%, dessa pengar går rakt in i statskassan.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*