En ”Super-livförsäkring” kan ha kraft att möta döden

Skulder tar vi inte med oss i döden, men de kan i värsta fall drabba ens livskamrat och barn. Många av oss har höga bostadsskulder. Bor vi i villa uppgår bostadslånet i genomsnitt till 1,7 miljoner kronor. Skulle döden göra hembesök kan familjen drabbas ekonomiskt mycket hårt. För att lindra den ekonomiska skadan finns olika former av efterlevandeskydd. Från Pensionsmyndigheten kan omställningspension, barnpension och efterlevandestöd till barn bli aktuellt. Skyddet omfattar gifta och sammanboende med barn. Därför är skyddet väsentligt mer generöst för småbarnsfamiljer, än för par utan barn. Via sin anställning har de flesta kollektivavtalade efterlevandeförmåner. Dels ett som är kopplat till tjänstepensionen, dels en tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Utformningen av tjänstepensionssystemens efterlevandeskydd skiftar mellan avtalsområdena. Offentligt anställda har dels en obligatorisk efterlevandepension till vuxen och barn, dels ett frivilligt återbetalningsskydd för tjänstepensionen. Medan merparten privatanställda har två frivilliga skydd, återbetalningsskydd och familjeskydd.

I 2016 upplaga av Välfärdstendens( Välfärdstendens 2016 Del 5 Trygghet för efterlevande) från Folksam, har vi granskat efterlevandeskyddet och hur väl det fungerar. Våra beräkningar visar att efterlevande till statsanställda får den högsta sammanlagda ersättningen vid dödsfall. Under de första tre åren efter dödsfallet får de efterlevande mellan 135 – 116 procent av den avlidnes inkomst. Även efterlevande till kommun- och landstingsanställda kan få en ersättning som ligger över 100 procent av den avlidnes lön. Ersättningen för privatanställda ligger mellan 93 – 78 procent. Efterlevande till anställda som saknar kollektivavtal får endast mellan 69 – 57 procent.

Andelen löntagare med en individuell olycks- och dödsfallsförsäkring har minskat kraftigt mellan 2008-2016, från 63 till 52 procent. Detta är oroande mot bakgrund av hushållens höga skuldsättning, vilket ofta kräver ett mer omfattande efterlevandeskydd än vad som erbjuds via staten och kollektivavtal. Den högsta andelen försäkrade hittar vi hos fackligt ansluta löntagarna där nästan sex av tio har en olycksfall- och dödsfallsförsäkring. Om en familjeförsörjare avlider och saknar både kollektivavtal och en individuell olycks- och dödsfallsförsäkring kan parter och barn gå miste om miljonbelopp.

Utöver att familjerna blir allt mer skuldsatta har också familjebildning, arbets- och bostadsmarknaden förändrats sedan dagens efterlevandeskydd såg dagens ljus. Vi skaffar barn både med fler partner och allt senare i livet. Barnens entré på arbets- och bostadsmarknaden senarelägg och blir allt mer beroende av föräldrarnas ekonomiska resurser. Att föräldrar kliver in som låntagare för sina barn är i dag långt ifrån ovanligt, vilket ökar skuldbördan. Föräldrarnas försörjningsansvar har vidgats. Detta utmanar dagens efterlevandeskydd, särskilt det kollektivavtalade försäkringarna. De frivilliga återbetalnings- och familjeskydden förutsätter goda förkunskaper hos individen för att skyddet ska bli optimalt. Annars finns risk för att både pensionen blir lägre och skyddet otillräckligt när behovet är som störst för de efterlevande. Utmaningen skulle kunna mötas med kollektivavtalad ”super-tjänstegrupplivförsäkring”. Om dagens tjänstegrupplivförsäkring höjs från nuvarande nivå på 265 800 kronor till 1 miljon kr och att hela ersättningsbeloppet utbetalas fram till 65 år utan nedtrappning från 55 års ålder som gäller idag skulle återbetalningsskyddet kunna begränsas till uttagsperioden. Lösningen skulle dessutom förstärka försäkringsprincipen i tjänstepensionssystemen i och med att avlidnas kapital under sparperioden omvandlas till arvsvinster och höjer pensionerna för övriga försäkrade inom avtalsområdet.

Håkan Svärdman

Välfärdsanalytiker på Folksam

 

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*