6 av 10 löntagare känner till tjänstepensionen, vilket är en ökning

I dag publiceras den näst sista delrapporten av Välfärdstendens 2016 där vi sätter fokus på tryggheten vid pension. Rapporten är fylld med intressanta siffror som här hämtade från våra analyser av statistik och vår intervjuundersökning där sammanlagt 1 000 löntagare medverkade. Vi kan bland annat konstatera följande:

 • Löntagarnas kännedom om de kollektivavtalade tjänstepensionerna ökar trendmässigt sedan år 2011. Nästan två tredjedelar av löntagarna känner till förmånen.
 • Andelen löntagare som planerar att börja pensionsspara uppgår till 14 procent, men bland de som är yngre än 29 år är det en tredjedel som planerar starta någon form av pensionssparande. En tydlig indikation på att oron för tryggheten vid pension smyger sig ned i åldrarna.
 • En pensionsåldersnorm på 65 år sänker pensionerna. Den allmänna pensionsnivån har minskat från 61 till 49 procent av slutlönen för personer födda mellan åren 1938-1948. 90-talisterna måste arbeta till 69 år för att få en allmän pension på minst 50 procent. Tillsammans med kollektivavtalad tjänstepension höjs deras pension till mellan 70-80 procent av slutlönen
 • För att möta en utveckling med sjunkande pensioner behövs en långsiktig lösning för privat pensionsförsäkring. Introducera en ny k-klassad privat pensionsförsäkring. Öppna upp för individuell premieinsättning till premie- och/eller tjänstepensionen.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*