Hundar är bättre försäkrade än barn

Det ekonomiska skyddet för föräldrarna som tar ledigt för vård och omsorg av sina barn generöst. Men hur ser barnens eget försäkringsskydd ut? För att kunna svara på den frågan har vi sedan år 2013 årets upplaga av Välfärdstendens frågat löntagarna om de har tecknat en sjuk- och olycksfallsförsäkring för sina barn. Årets resultat överensstämmer med förra årets siffror, nämligen att ett av tre barn saknar en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Minst 8 av 10 föräldrar som är förbundsmedlemmar inom LO och TCO har sina barn försäkrade. Något färre hos Saco-förbundens medlemmar, sju av tio.

Andelen oförsäkrade barn är anmärkningsvärd hög. Både andelen försäkrade hem och rashundar i Sverige är högre. Orsaken kan vara att föräldrarna lever i föreställningen om att deras barn är tillräckligt försäkrade via det allmänna socialförsäkringssystemet och kommunernas skolförsäkringar. Dagens föräldrar kan inte förlita sig på generösa socialförsäkringar och effektiv arbetsmarknadspolitik i fall deras barn skulle drabbas av en allvarlig nedsättning av arbetsförmågan på grund av olycka eller sjukdom. Om ett oförsäkrat barn drabbas får hon eller han som vuxen en sjukersättning på högst 8 860 kronor per månad. Om arbetsoförmågan beror på en olycka kan barnet ha rätt till ersättning från kommunens olycksfallsförsäkringar, men inte alltid. En femtedel av Sveriges kommuner försäkrar endast skolbarnen under skoltid och variationen på ersättning är stor. När barnet senare växer upp och sedermera blir pensionär utbetalas en garantipension på högst 7 863 kronor i månaden. Eventuellt kan också bostadstillägg utbetalas.

Ett barn med en sjuk- och olycksfallsförsäkring skulle däremot kunna räkna med en ersättning för så kallad ekonomiskt invaliditet som vanligtvis ligger på mellan 1,3 till 2,2 miljoner kronor. Dessa belopp motsvarar 15 respektive 27 års utbetalning av sjukersättning efter skatt. En trygg resa från barndom till ålderdom kräver följaktligen ett kompletterande privat försäkringsskydd, annars är risken för fattigdom överhängande.

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*