Stärk skyddet för arbetsskadade

På 1960-talet dog en människa på jobbet varje vardag på grund av olycksfall och varje år drabbades 150 000 människor av allvarliga skador och sjukdomar. Idag är risken för dödsolyckor och skador i arbetslivet dramatiskt mycket lägre. Sedan år 2009 har färre än 50 dödsolyckor inträffat årligen och förra året avled 34 människor i arbetsrelaterade olyckor och antalet allvarliga arbetsskador uppgick till 44 000. Framgångssaga är ett resultat av ett långsiktigt arbetsmiljöarbete som har drivits av facken och arbetsgivarna tillsammans samt en omfattande automatisering av många farliga arbeten inom industrin.

Utvecklingen kan emellertid brytas, visar siffror i Folksams senaste delrapport av Välfärdstendens 2016 (valfardstendens-2016-del-3-trygghet-vid-arbetsskada-pdf) som publiceras idag. Antalet allvarliga arbetsrelaterade skador och sjukdomar har nämligen ökat med 25 procent sedan år 2009. En ökning som inte enbart kan bero på att antalet anställda har ökat, utan även indikerar en försämring av arbetsmiljön. En annan allvarlig tendens som vi uppmärksammar i rapporten är urholkningen av försäkringsskyddet vid arbetsskada.

När vi drabbas av arbetsskador kan vi ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen som Försäkringskassan ansvarar för. Till skillnad från sjukförsäkringen så har arbetsskadeförsäkringen till syfte att ersätta 100 procent av inkomstförlusten enligt skadeståndsrättsliga principer. Ersättningen utbetalas i form av livränta.

Förra året beviljades 1 223 stycken livräntor, drygt 6 000 färre än för tio år sedan. Att antalet minskar så pass kraftigt förvånar med tanke på att bevisreglerna i arbetsskadeförsäkringen blev mindre strikta redan år 2002 och att antalet arbetsskador ökar.

Livräntan från Försäkringskassan kan högst bli 100 procent av månadslön på 27 688 kronor. Arbetsskadeförsäkring ger emellertid ingen ersättning vid kortvarig arbetsoförmåga eller så kallad medicinsk invaliditet som utbetalas vid kroppslig funktionsnedsättning. Det är här de kollektivavtalade försäkringarna vid arbetsskada (TFA) kommer in i bilden. TFA försäkringarna ger bland annat ersättning för inkomstförlust, invaliditet och kostnader.

Ifall man drabbas av en arbetsskada och är anställd på ett företag som saknar TFA-försäkringen blir inkomstförlusten vid kortvarig arbetsoförmåga mycket kännbar. Minst 25 procent, men ofta mer än 40 procent av inkomsten går förlorad, medan anställda med TFA-försäkring får hela inkomstförlusten ersatt. Blir arbetsoförmågan varaktigt nedsatt får alla med en tidigare månadslön under 27 688 kronor hela löneförlusten ersatt från Försäkringskassans arbetsskadeförsäkring. Anställda med högre lön måste däremot omfattas av TFA-försäkringen för att få motsvarande ersättning. Problemet är att allt färre privatanställda har TFA-försäkringen, uppskattningsvis 480 000 anställda.

När allt färre omfattas av kollektivavtal, i synnerhet arbetskraft från EU talar detta för en förändring av arbetsskadeförsäkringsskyddet. Det kan ifrågasättas om det ska vara tillåtet att agera på den svenska arbetsmarknaden utan ha ett tillfredsställande försäkringsskydd. Särskilt med tanke på att ersättningen vid arbetsskador vilar på skadeståndsmässiga principer. Det är ett starka motiv för att göra det obligatoriskt för arbetsgivare att teckna en försäkring som motsvarar TFA. Det vill säga att samma logik som gäller för bilar som måste vara försäkrade för att garantera att trafikskadade alltid ska gå ekonomiskt skadelös ur olyckan.

Håkan Svärdman

 

 

 

 

 

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*