Ofokuserat på premiepensionen

Premiepensionssystemet har hittills granskats av tre statliga utredningar. Den senaste presenterade sin slutrapport för ett par månader sedan – Fokus premiepension (SOU 2016:61). Uppdraget var originellt. Nämligen att utreda om det går att genomföra huvudförslagen från den förra premiepensionsutredningen – Vägval för premiepensionen (SOU 2013:35) – som ville införa ett så kallat bekräftelseval löpande eller alternativt minska antalet valbara premiepensionsfonder från drygt 800 till högst tio statliga fonder. Det sistnämnde förslaget avfärdas fullständigt av den nya utredningen som istället sätter fokus på modellen med bekräftelseval, som de har döpt om till utvärderingsval. Syftet med utvärderingsvalet är att det ska öka sannolikheten för att fler pensionssparare ska få en bättre pensionspension.

Utvärderingsvalet är tänkt att fungera på följande sätt: Vart sjunde år ska alla premiespensionssparare som har gjort ett eget val av fond eller fondportfölj bli informerad om att de måste bekräfta sitt val ifall de vill behålla sina fonder. Den som inte anmäler sitt val innan föreskriven tid, ska efter en särskild påminnelse få hela sitt premiepensionskapital och framtida premier överförda till det statliga förvalsalternativet, AP7. Även sparare som redan ligger i AP7 ska informeras, men då endast om att de har möjlighet att välja andra fonder och fondportföljer.

Tvångsflytten väcker en rad kniviga frågor. Är det rimligt att flytta kapital från en framgångsrik placering på grund av att spararen har missat eller varit förhindrad att bekräfta sitt val? Troligen riskerar detta drabba många sparare som har valt generationsfonder, ett val som de har gjort just för att slipa bekymra sig. Är tvångsflytten förenlig med äganderätten, som omgärdar individens premiepensionskapital? Kommer inte nästan alla sparare inom ett tiotal år ligga i AP7 och därmed har fondtorget spelat ut sin roll? Sista frågan har utredningen ett entydigt svar på; ja, merparten av premiepensionskapitalet samlas i AP7 och konkurrensen kommer att påverkas negativt. Däremot ger utredningen svävande svar om utvärderingsvalet ökar sannolikheten för bättre pension. Vad som däremot är säkert, med tanke på att de flesta av oss är orörliga på fondtroget, är att de flesta kommer ha liknande pensionsnivå framöver. Om det också är den bästa pensionsnivån är långt ifrån säkert.

Håkan Svärdman

 

 

 

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*