Inkomstförsäkringen har kommit för att stanna.

Arbetar du och har en inkomst i Sverige har du rätt till bland annat sjukpenning, föräldrapenning och pension från staten. Men blir du arbetslös är risken stor att du antingen får en alldeles får låg a-kassa eller ingen alls.

För tio år sedan sänktes a-kassan kraftigt och a-kasseavgiften höjdes rejält. Effekten blev dels att ytterst få arbetslösa fick en ersättning som motsvarande 80 procent av deras tidigare inkomst. Dels lämnade nästan en halv miljoner löntagare a-kassorna mellan åren 2006-2008 och förlorade därmed sin a-kassa. I ett försök att öka antalet medlemmar i a-kassan avskaffade riksdagen den särskilda a-kasseavgiften för två år sedan, vilket mer än halverade medlemsavgiften i många a-kassor. Förra hösten höjde riksdagen a-kassans högsta dagersättning från 680 till 910 kronor.

Förbättringarna har ökat andelen arbetslösa som får en a-kassa som motsvarar 80 procent av tidigare lön, från 10 till 30 procent. Dessutom har mer än halva medlemstappet återhämtats. Men jämfört med villkoren år 2002 har försäkringsskyddet urholkats kraftigt. Då var 80 procent av löntagarna a-kasseförsäkrade och 75 procent av de arbetslösa fick en ersättning på 80 procent.

Arbetslöshet drabbar dessvärre oftare människor som saknar rätt till a-kassa. Av samtliga 317 000 människor som är arbetslösa i dag är det endast 27 procent som har ersättning från a-kassan. Övriga får förlita sig på socialbidrag eller föräldrar och nära anhöriga. På senare tid har vi också kunnat se att allt fler äldre arbetslösa väljer att ta ut allmän pension när deras ersättningsperiod är slut. Detta innebär att a-kassan har reducerats till ett grundskydd för ett fåtal.

Därför är det inte överraskande att efterfrågan på kompletterande privata inkomstförsäkringar vid arbetslöshet har ökat kraftigt. Dessa försäkringar toppar upp a-kassan så att den arbetslöse alltid får 80 procent av tidigare lön. Före år 2007 var det endast ett fåtal av fackförbund som erbjöd sådana försäkringar. Idag ingår inkomstförsäkring i medlemskapet hos flertalet fackförbund. Förbättringarna av a-kassan har däremot inte minskat behovet av inkomstförsäkring visar årets upplaga av Välfärdstendens från Folksam. Sedan år 2008 har antalet med inkomstförsäkring mer än fördubblats och uppgår idag till 1,6 miljoner försäkrade löntagare. Särskilt kraftig har ökningen varit hos LO-förbundens medlemmar där andelen har ökat från 14 till 43 procent. Flera fackförbund har också förbättrat sina försäkringar med fler ersättningsdagar och högre inkomsttak det senaste året.

Fackförbundens agerande är högst begripligt och visar den historiska kopplingen mellan statliga och privat försäkringar. När ersättningar och villkor förändras i de statliga försäkringarna blir den omedelbara reaktionen att människor söker sig till de privata försäkringslösningarna för att täcka det trygghetsbehov som uppstår. Med tanke på att regeringen inte har för avsikt att koppla a-kassans ersättningsnivå till löneutvecklingen dröjer det inte många år förrän vi är tillbaka på samma låga ersättningsgrad som gällde förra sommaren, det vill säga att endast en av tio löntagare har en a-kassa som motsvarar 80 procent av tidigare lön. Därmed har den privata inkomstförsäkringen kommit för att stanna under en överskådlig framtid.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*