Finland inför medborgarlön på prov nästa år

Vid årsskiftet sjösätter Finland ett världsunikt experiment med medborgarlön eller basinkomst som de har valt att kalla ersättningen. Experimentet ska pågå i två år och omfatta 4 000 arbetslösa personer. Hälften ska få sin arbetslöshetsersättning utbytt mot en basinkomst på samma nivå, alltså 560 € (5 500 kr) per månad, medan övriga hälften ska utgör kontrollgruppen som får bibehålla sin arbetslöshetsersättning enligt gällande villkor. Deltagarna plockas ut slumpmässigt och är skyldiga att kvittera ut basinkomsten.

Basinkomsten kommer till skillnad från arbetslöshetsersättningen inte sänkas av arbetsinkomster eller att mottagaren väljer att avstå från att söka jobb eller utbildning som Arbets- och näringsbyrån anvisar. Basinkomsttagaren ska alltså kunna ta ett heltidsjobb, bli företagare börja studera eller vika tillvaron för fritid utan att förlora rätten till förmånen. Däremot går basinkomsten förlorad ifall mottagaren reser utomland i mer än 30 dagar eller får socialförsäkringsersättningar från annat land.

Experimentets grundfråga är hur basinkomsten kommer att påverka deltagarna och deras sysselsättning. Kommer basinkomsttagarna agera annorlunda än kontrollgruppen? Vad blir effekten när arbetslösa inte utsätts för kontroll- och disciplinåtgärder eller marginaleffekter när ersättningen samordnas med arbetsinkomster? Lättja eller en lättnad som frigör kreativitet och skapar nya vägar in på arbetsmarknaden? Ett är säkert; Finland kommer att utgöra epicentrum i en allt livligare diskussion om medborgarlön som har fått förnyad aktualitet när allt fler jobb automatiseras av robotar.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Anonym

Ett riktigt intressant experiment. Ska bli kul att följa.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*