Välfärdstendens 2016 Del 1 Trygghet vid sjukdom

Idag presenterades första delen av Folksams Välfärdstendens 2016 där vi sätter fokus på tryggheten vid sjukdom. Särskilt värdet av kollektivavtalade förmåner och medlemsförsäkringar. Rapporten kan sammanfattas i följande punkter:

 • Sjukfrånvaron i Sverige är fortfarande låg. Sedan hösten 2010 har sjukfrånvaron ökat med 80 procent. Då låg sjukpenningtalet på 6,0 dagar och idag är det 10,8 dagar. Men situationen är inte exceptionell. I ett historiskt perspektiv är både nivån på sjukfrånvaron fortfarande låg och även dess kostnader. Under perioden 1994-2015 uppgick det genomsnittliga sjukpenningtalet till 11,2 dagar. Endast vid 13 tillfällen under sjukförsäkringens 61-åriga historia har sjukpenningtalet understigit 12 dagar
 • Strikt villkorstillämpning skapar en hållbar sjukförsäkring. Riksdagens mål om att sänka sjukpenningtalet till 9 dagar senast år 2020 är möjligt att uppnå inom ramen för nuvarande villkor för sjukpenningen. Det förutsätter dock att Försäkringskassan höjer kvalitén i handläggningen, särskilt när det gäller bedömning av arbetsförmågan. Här utgör Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutstöd en viktig komponent. En generell och generös statlig sjukförsäkring som vilar på den svenska modellens fundament blir aldrig politiskt och finansiellt hållbar om dess villkor inte tillämpas strikt.
 • Partslösningar för framtiden. Avsiktsförklaringarna som arbetsmarknadens parter nyligen undertecknade är ett viktigt steg för att både förstärka det förebyggande arbetet mot ohälsa och förbättra rehabilitering och omställning, vilket främjar ett sunt arbetsliv.
 • Kollektivavtal gör skillnad vid sjukdom. Minst 1 900 kronor mer per månaden får anställda med kollektivavtal när de är sjuka jämfört med anställda med samma lön på företag som saknar kollektivavtal. Ersättningsgapet ökar med stigande inkomst. Vid en månadsinkomst på 40 000 kronor vidgas gapet till drygt 13 700 kronor per månad.
 • Risk för stora inkomstförluster vid sjukersättning (förtidspension). Anställd som blir långtidssjuk riskerar att förlora mer än tredjedel av sin inkomst om företaget saknar kollektivavtal.
 • Fyra av tio löntagare har en privat sjukförsäkring. Andelen löntagare som har skaffat sig en privat sjukförsäkring, antingen individuellt eller som gruppförsäkring genom sitt fackförbund har ökat under perioden 2008 – 2016, från 32 procent till 39 procent.
 • Sex av tio löntagare tror att ökad stress driver upp sjukfrånvaron. Drygt en tredjedel av löntagarna kopplar den stigande sjukfrånvaron till ökad stress i arbetslivet och en fjärdedel menar att en ökad stressnivå i både arbets- och privatlivet förklarar den stigande sjukfrånvaron.
 • Dubbelarbetet gör kvinnor sjukare. Varför kvinnor har högre sjukfrånvaro än män tror fyra av tio löntagare beror på att de dubbelarbetar mer och de tar ett större ansvar för hem och barn. Den uppfattningen delas av både kvinnor och män, men i olika hög grad.
 • Bättre arbetsmiljö och flexiblare arbetstider tros sänka sjukfrånvaron. När de flesta löntagarna tillskriver stressen i både arbets- och privatlivet som avgörande för den ökade sjukfrånvaron är det inte förvånande att de efterlyser förändringar på arbetsplatsen för att åstadkomma en minskning av sjukfrånvaron.

 

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*