Varning för delpension med partiellt uttag av pension

Att ta ut delar av sin tjänstepension, ett så kallat partiellt uttag, har blivit möjligt inom allt fler avtalsområden. Det ses som en möjlighet till delpension, men det är sällan en rättighet. Endast inom ett fåtal branscher finns kollektivavtal om delpension, bland annat inom industrin. Delpension vilar istället i de flesta fall på en enskild överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Få är troligen medvetna om vilka långsiktiga ekonomiska konsekvenser delpension kan ge upphov till, både för individen och samhället. För att illustrera utfallet har jag gjort en beräkning där en anställd väljer dels att gå ned på halvtid och gör ett pensionsuttag som kompenserar 21 procent av löneförlusten, dels 50 procent av löneförlusten. Kombinationen deltidsarbete och partiellt uttag av pension sänker den totala pensionen kraftigt när den anställde blir heltidspensionär vid 65 år (se tabell1). Partiellt uttag på 21 procent ger en total pension som motsvarar 52 procent av tidigare nettolön och vid 50 procent pensionsuttag sänks pensionen till 47 procent av nettolönen. I kronor blir det en pension som tangerar gränsen för fattigdom. Det betyder att den nyblivna pensionären kan ha rätt till bostadstillägg ifall andra ekonomiska tillgångar saknas.

Om vi antar att den som gör ett partiellt uttag på 50 procent skulle ha rätt till bostadstillägg blir skillnaden endast 876 kronor mindre per månad jämfört med vad den totala pensionen skulle ha blivit vid heltidsarbete fram till 65 år (tabell 2). Jag avråder bestämt från denna form av spekulation med pension och bidrag och ifrågasätter starkt varför det överhuvudtaget ska vara tillåtet. Uttag av pension, alltså både allmän pension och tjänstepension, bör enligt min mening, vara reglerad så att den återstående totala pensionen efter 65 år livsvarigt överstiger gränsen för bostadstillägg.

Den som trots allt går i delpensionstankar skulle jag rekommendera att enbart gå ned i arbetstid, exempelvis till 75 procent vid 62 års ålder och skjuta upp uttaget av samtliga pensioner till 65-årsdagen. Då är man inskolad på en ekonomisk standard som kommer att vara livet ut och slipper dessutom beroendet av ett bidrag som enkelt kan försämras av ett riksdagsbeslut.

Håkan Svärdman

Tabell 1: Heltidsarbete vs delpension
Delpension
Ersättning Arbetar heltid till 65 år Arbeta 75 % från 62 års ålder tjänstepension, 21 % av inkomstförlusten tjänstepension, 50 % av inkomstförlusten
Heltidslön, kr/mån 31 100 31 100 31 100 31 100
Deltidslön, kr/mån 23 325 15 550 15 550
Partiellt pensionsuttag, kr/mån 0 0 6 572 15 550
Bruttoinkomst kr/mån 31 100 23 325 22 122 31 100
Nettoinkomst, kr/mån 24 156 18 497 17 397 23 681
Efter 65 år, kr/mån
Allmän pension 13 380 13 103 12 830 12 830
Tjänstepension, livsvarig 4 417 4 343 2 920 976
Bruttoinkomst 17 797 17 446 15 748 13 806
Nettoinkomst 14 017 13 783 12 645 11 341
Pension som andel av nettolön 58% 57% 52% 47%
Tabell 2: Heltidsarbete vs delpension inklusive bostadstillägg
Ersättning:
Delpension
Heltidslön, kr/mån Arbetar heltid till 65 år Arbeta 75 % från 62 års ålder tjänstepension, 21 % av inkomstförlusten tjänstepension, 50 % av inkomstförlusten
Deltidslön, kr/mån 31 100 31 100 31 100 31 100
Partiellt pensionsuttag, kr/mån 23 325 15 550 15 550
Bruttoinkomst kr/mån 0 0 6 572 15 550
Nettoinkomst, kr/mån 31 100 23 325 22 122 31 100
24 156 18 497 17 397 23 681
Efter 65 år, kr/mån
Allmän pension 13 380 13 103 12 830 12 830
Tjänstepension, livsvarig 4 417 4 343 2 920 976
Bruttoinkomst 17 797 17 446 15 748 13 806
Bostadstillägg 0 0 1 000 1 800
Nettoinkomst 14 017 13 783 13 645 13 141
Pension som andel av nettolön 58% 57% 57% 54%
*Beräkningsantagande: inflation, tillväxt och reallöneökning=0%, real avkastning 2,1 %, och beskattning enligt tabell 30, 2016

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*