Sommaren och finansiella marknader

En mer händelserik sommar är det nog svårt att finna. Dessutom har många utfall ansetts osannolika på förhand. Det blev en Brexit. Det blev Donald Trump på republikanernas partikonvent och en sommar med mycket tuffa ordväxlingar mellan Clinton och Trump, men också inom det republikanska partiet. USA framstår mindre och mindre ”united” för var dag som går. Många terrorhändelser inträffade mitt i Europa men också i USA. Ett försök till statskupp i Turkiet och andra händelser som gör att distansen mellan EU och Turkiet snarast verkar öka. Ministeravhopp inom S och dessutom kastar partisekreteraren in handduken. Svenska förorter med konstanta bilbränder och trakasserier av blåljuspersonal. Frågan är då vad allt detta negativa inneburit för finansiella marknaders utveckling under sommaren juni-augusti?

Som vanligt är det bättre att studera längre löptider. För vi kommer ihåg att juni slutade med en Brexit vilket skapade ett av det största börsfallen i modern tid. Men återhämtningen gick snabbt och efter bara någon vecka in i juli var börskurserna tillbaka på ”innan-Brexit” nivå. Många börser är nu åter på all-time-high. Man kan tänka sig att den nu gällande mycket expansiva globalt förda penningpolitiken förlängs efter sommarens händelser. Merkel har vidare tappat rejält på hemmaplan och nu börjar konservatismen tvinga henne att ändra politik vilket kanske eskalerar efter inhemsk tysk terrorism under sommaren. Kanske kan man läsa in ett ängsligt försök till röstfiske inför det snart stundande tyska förbundsdagsvalet.

Vi börjar med den svenska börsen. Hur har ett småbolagsindex utvecklats relativt ett storbolagsindex? Små bolag utvecklades bättre under denna period som inkluderad ”halva” augusti. Såväl stora bolag som små bolag har uppenbarligen skapat värde trots den händelserika sommaren. Omröstningen kring Brexit skedde i anslutning till den svenska midsommaren och när börsen till slut öppnade den 27 juni blev nedgången att betrakta som ”två” dagar. Nedgången var nattsvart och drygt 8 procent för ett storbolagsindex och cirka 6,5 procent för ett småbolagsindex. Men börsen återhämtade sig snabbt och hela nedgången var inhämtad någon vecka in i juli. Här måste man nog skylla lite på media. För innan Brexit blev verklighet var tongången bland journalister, politiker och EU-parlamentariker att ett utträde var något ytterst katastrofalt. Men det är fullt möjligt att det i slutändan inte behöver bli så dramatiskt. Men för EU och dess strävan mot en ”ever closer union” är det förstås ett hårt slag men kanske också en väckarklocka. Hur framtiden blir beror nu på hur EU-kärnländerna tar motgången och hur hårt de vill statuera vad som händer med länder som anammar paragraf 50 ifrån Lissabon-fördraget.

Svenska räntor och den svenska kronan? En räntehöjning känns mer och mer avlägsen. Riksbanken justerade räntebanan ytterligare under sommaren (penningpolitiskt möte 5 juli). Räntehöjningar skjuts på framtiden. Här spelade förstås Brexit-utfallet en roll. En klart mer duvaktig retorik och ledamöterna resonerade om möjligheter att kunna sänka styrräntan ytterligare och hur man skulle kunna agera ”mellan” ordinarie möten. Mandatet för valutainterventioner förlängs enligt mötesprotokollet. Man bibehåller också obligationsköpsprogrammet enligt vad som bestämdes i april.

Den svenska kronan har stärks rejält mot pundet och pundet kostar nu cirka 11 kronor jämt. Detta att jämföra med drygt 12 kronor veckan innan Brexit-omröstningen. I övrigt har kronan försvagats mot såväl euro som dollar under sommaren, men inga stora rörelser. För längre räntenoteringar har det varit fritt fall under sommaren. En svensk 10-årig statsobligationsränta nu är mycket nära ”noll”.

Vad pysslar egentligen Federal Reserve med? De säger en sak men vad menar de egentligen? Eller är det helt enkelt så att de fullt ut agerar på inkommande statistik ”databeroende”? Det är svårt att läsa ut vad FED har för avsikter i den nära framtiden. De är förvisso tydliga med att inflationen är fortsatt under målnivån. Men ändå en viss skillnad jämfört med förr i tiden. Den gamle mannen ”grönhinken” var nog enklare att förstå sig på. Möten som inkluderar de så kallade ”quarterly dots” brukar ge tydliga signaler om nästa tänkta agerande (höjning/sänkning). Osäkerhet kring kommande presidentval kanske spelar in och förklarar ambivalensen. Dessutom så har den nya premiärministern i Storbritannien, Theresa May, svårt att få fart på själva förhandlingen om Brexit-utträde. Två nya departement har bildats men det verkar svårt att fylla stolarna med humankapital. Det ena departementet ska arbeta med frågor som berör internationell handel och det andra ska arbeta med utträdet. Och så ska vi komma ihåg att Boris Johnson har blivit utrikesminister. Han anses vara ganska lik Donald Trump och var talesperson för Brexit-sidan inför folkomröstningen. De kvartalsvisa FOMC-mötena visar hur ledamöterna har röstat, inte namngivet men med ”prickar”. Prickarna ifrån december-mötet 2015 gav vid handen att styrräntan skulle höjas fyra gånger under börsåret 2016. Sedan ändrade sig FOMC-medlemmarna och vid mars-mötet gav prickarna signal om ”två” höjningar under återstoden av 2016. Och så sedan juni-mötet som hölls 14-15 juni. Räntebanan är justerad nedåt men fortfarande kan två höjningar synas under 2016 (majoriteten av ledamöterna). Det hölls senare ett FOMC-möte 26-27 juli och i pressmeddelandet kan vi läsa ut följande: ”In light of the current shortfall of inflation from 2 percent, the Committee will carefully monitor actual and expected progress toward its inflation goal. The Committee expects that economic conditions will evolve in a manner that will warrant only gradual increases in the federal funds rate; the federal funds rate is likely to remain, for some time, below levels that are expected to prevail in the longer run. However, the actual path of the federal funds rate will depend on the economic outlook as informed by incoming data”.

Den brittiska regeringen ombildades under sommaren med viss turbulens. Men målet är nu att göra Storbritanniens finansiella spelregler och företagsklimat så konkurrenskraftiga som det bara går via exempelvis sänkt bolagsskatt. Bank of England (BoE) har också agerat för att lugna marknaderna samt försökt bistå inhemska bolag att bli mer konkurrenskraftiga – pundförsvagningen har varit kraftfull. Kursen dollar/pund var på nivån 1,46 vid ingången av sommaren men nu endast 1,29 (per 16/8). Ungefär samma resa för euro/pund, ifrån 1,31 till 1,16. Under sommaren sänktes styrräntan och obligationer har stödköpts. Dessutom går det inte att hetsa fram ett EU-utträde enligt paragraf 50 i Lissabon-fördraget, och paragrafen kommer sannolikt inte att aktiveras under återstoden av börsåret 2016. När aktivering till slut sker lär det ta cirka två år innan allt är klart. Kanske kan denna time-delay också ha bistått till att sudda ut de stora rörelserna. BoE agerar mer ”duvaktigt” än förväntat. I början av augusti höll Bank Of England (BoE) penningpolitiskt möte och sänkt styrräntan för första gången på sju år. Sänkningen blev 0,25 procentenheter och den nya styrräntan är nu 0,25 procent. Sänkningen var väntad men BoE är beredda att agera ytterligare och kanske blir även BoE medlem i nollränteklubben under hösten. Nivån på obligationsköpen ökas till 435 miljarder pund ifrån tidigare 375 miljarder pund.

Det har varit en mycket bra fondsommar och speciellt för riskfyllda tillgångsklasser. Varför kan man fråga sig? Ja, kanske är svaret att det inte finns några alternativ när räntor är nära noll. Guldpriset har stigit nära 10 procent under sommaren. Många fonder som investerar i bolag som utvinner guld har dessutom stigit ytterligare. Kanske lockar guldinvesteringar extra mycket idag när internationella centralbanker krigar om vem som kan få sin valuta att tappa mest i värde. Tillväxtmarknader har dominerat sommarens tillställning.

Vi får invänta och se hur FOMC-medlemmarna agerar vid nästa mötestillfälle som sker 20-21 september!

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*