Agera försäkring är bättre än medfinansiering

Ett trendbrott kan skönjas när det gäller sjukfrånvaron. Det framgår av Försäkringskassans senaste utgiftsprognos. Den visar att ökningstakten i startade sjukfall har avtagit det senaste halvåret och beräknas inte överstiga 2015 års nivåer. Nu förväntas inflödet i sjukförsäkringen motsvara den årliga ökningstakten för arbetskraften, d.v.s. 1 procent per år fram till år 2020. En vikande trend kan även noteras när det gäller aktivitet- och sjukersättning (tidigare förtidspension).

Trendbrottet kan kopplas till flera faktorer, men den faktorn som har starkast förklaringsvärde identifierar Försäkringskassan inom sin egen organisation. Deras villkorstillämpning försämrades helt enkelt under perioden 2011-2014 vilket ökade nybeviljandet. Men förra våren inledde Försäkringskassan ett arbete med att förstärka handläggningen genom att sätta fokus på kvalitén vid bedömning av arbetsförmågan. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Antalet nybeviljade ersättningar minskar och det gäller också för första gången antalet med aktivitetsersättning, som har ökat konstant sedan år 2003. Försäkringskassans strategi ligger helt i linje med att agera försäkring. En generell och generös socialförsäkring som vilar på den svenska modellens fundament är aldrig finansiellt hållbar om dess villkor inte tillämpas strikt. Har riksdagen ambitionen att utveckla den svenska modellen bör de hellre stärka Försäkringskassans möjlighet att fullfölja sin strategi än att klubba igenom regeringens förslag till medfinansiering.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*