2016 utgåva av Folksams vitbok: Vägen till ett pensionssystem i världsklass.

I dag presenterar Folksam 2016 utgåva av vitboken Vägen till ett pensionssystem i världsklass på DN-debatt. Nya beräkningar visar att pensionsnivåerna fortsätter falla i oförminskad takt. Sedan årskull 1939 gick i pension har den allmänna pensionen sjunkit från 61 till 49 procent av slutlönen för årskull 1948. Lyckas vi inte stoppa pensionsfallet väntar inga ljusa pensionsdrömmar. Våra beräkningar visar att med en bibehållen pensionsnorm på 65 år får personer födda på 1990-talet kan en allmän pension på 41 procent av slutlönen. För att stoppa pensionsfallet har Folksam tagit fram följande 10 reformförslag för systemets tre delar; allmän pension, tjänstepension och privat pension.

 1. Höj pensionsåldern. För att en höjning av pensionsåldern inte ska komma som en dålig överraskning för de som står närmast på tur bör införandet ske stegvist, i takt med livslängdsutvecklingen. Som det ser ut idag är det långt ifrån alla yrkeskategorier som klarar av en högre pensionsålder. Därför krävs kompletterande insatser för omställningar mitt i arbetslivet, samt åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, vilket gör en höjning av pensionsåldern möjlig.
 2. Återställ ålderspensionsavgiften. Avgiftens ursprungliga nivå var 18,5 procent, men är idag 17,21 procent av skattemässiga skäl. Det skulle höja pensionen med 1 400 kronor i månaden för en genomsnittlöntagare. Genom att kvitta ålderspensionsavgiften mot en sänkning av allmän löneavgift höjs inte lönekostnaden för arbetsgivarna.
 3. Gör premiepensionssystemet enklare och tryggare. Minska antal fonder, samtidigt som traditionell pensionsförsäkring införs som valbart alternativ.
 4. Anpassa socialförsäkringarna till de nya åldersgränserna för pension. Samtidigt behövs en åldersfaktor i sjukersättningssystemet för att förhindra förtida pensionering hos äldre som av medicinska skäl inte kan arbeta fram till den förväntade pensionsåldern.
 5. Mer pension för lönen. Den framtida värdetillväxten på pensionskapitalet utvecklas försiktigt samtidigt som livslängden förväntas öka allt snabbare. Vi efterlyser därför en uppgradering av systemens avgiftsnivåer, det behövs helt enkelt mer pengar in på tjänstepensionskontona. Detta dämpar dessutom effekterna av deltidsarbete och arbetslöshet.
 6. Stoppa läckaget som sänker tjänstepensionen. Dels genom att förlänga den kortaste uttagsperioden från 5 till 10 år och för att i nästa steg endast tillåta livsvarigt uttag – dels genom att återbetalningsskyddet i tjänstepensionen endast kan väljas i samband med pensionering.
 7. Inför en Stor Tjänstegruppliv. För att möta dagens behov av efterlevandeskydd vill vi istället införa en se en rejäl höjning av tjänstegrupplivförsäkring till minst 1 miljon kronor.
 8. Halvera kapitalskatten på privata pensionsförsäkringar som har 63 år som tidigast uttagsålder och en utbetalningsperiod på minst 10 år.
 9. Öppna också upp för individuella insättningar till premie- och/eller tjänstepensionen som kompenseras med skattereduktion.
 10. Slopa reavinstskatten för personer över 65 år. Det skulle möjliggöra för pensionärer att frigöra sina tillgångar som är bundna i bostaden. Kravet bör dock vara att bostadsvinsten används till ett trygghets- eller seniorboende eller köpa en livränteförsäkring som utbetalas under en längre tid, helst livsvarigt. Livräntan bör givetvis vara fri från inkomstskatt under utbetalningstiden, vilket kan motivera en beloppsbegränsning för hur stor del av försäljningsvinsten som kan intecknas i försäkringen.

Det är vår förhoppning att vår vitbok kan inspirera riksdagens partier, fackföreningar och arbetsgivarna till en utvecklig av pensionssystemets tre delar som inom en snar framtid kan bättre pensioner till alla.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*