Dottern får sämre ersättning än mamman trots likartade skador

Nyligen presenterade Folksam rapporten Trygg barndom där det offentliga och privata försäkringsskyddet för barn beskrivs. För att illustrera skillnaden i försäkringsskyddet för vuxna och barn på ett individuellt plan har vi tagit fram ett uppdiktat exempel där mamma Mona (37 år) och dottern Sara (9 år) ådrar sig liknade skador. Mona och Sara har planerat en söndagsutflykt med sina respektive bilar. Mona tar sin Volvo och ställer kursen mot ett större möbelvaruhus utanför stadens centrala delar. Sara drar väg med sin egenhändigt nysnickrade lådbil till närmaste backe för en premiärtur. Söndagsutflykten sluter i haveri där båda drabbas av likartade färdolycksfall och blir gravt invalidiserade och bedöms få en fullständigt nedsatt arbetsförmåga. Se tabellen på sidan 17 i rapporten Trygg barndom). Trots likartade skador och en fullständig nedsättning av arbetsförmågan blir skillnaderna i försäkringsersättninsbeloppen mycket stor mellan mor och dotter. Mona som hade etablerat sig på arbetsmarknaden och omfattas ograverat av det statliga socialförsäkringssystemet och de kollektivavtalade försäkringarna via hennes anställning. Dessutom garanteras hon ett hundraprocentigt inkomstskydd via trafikförsäkringen som är obligatorisk för alla motorfordon i Sverige.  Därutöver ger trafikförsäkringen också ersättning för medicinsk invaliditet samt sveda och värk. Inte heller försämras hennes framtida ålderspension av skadan.

Mona blir fullt kompenserad och kan därmed bli ekonomiskt skadelös. Det blir däremot inte hennes dotter. Sara kan endast räkna med grundersättningarna i socialförsäkringssystemet under resten av sitt liv. Ersättningar som tangerar EU:s fattigdomsgräns som uppgår till 11 800 kronor per månad efter skatt. Antar vi att Mona hade tecknat en barnförsäkring för Sara så får hon ett välbehövligt tillskott som ger en mer anständig ekonomisk standard än vad staten garanterar. Pengarna kan exempelvis användas till en årlig livränta som i så fall skulle kunna motsvara 36 utbetalningsår av sjukersättning efter skatt eller för inköp av en bostad när Sara fyller 19 år och därmed kunna minska hennes framtida bostadskostnader. En bostad som även kan betraktas som en framtida pensionsbesparing för Sara. Bor Sara i en kommun där skolbarnsförsäkringen även gäller under fritiden kan engångsbeloppen sammanlagt motsvara hela 51 utbetalningsår med sjukersättning efter skatt. En trygg resa från barndom till ålderdom kräver följaktligen ett kompletterande privat försäkringsskydd, annars är risken för fattigdom överhängande.

Håkan Svärdman

 

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*