Trygg barndom – ny rapport från Folksam

I dag presenterar jag Folksams senaste rapport, Trygg barndom, som kartlagt försäkringsskyddet för Sveriges barn. Trygga barn skapar förutsättningar för en hållbar värld för alla. I Sverige har barnen stått i centrum när välfärdsreformer genomförts och föräldrar satsar allt mer tid och pengar på sina barn för att ge dem de bästa framtidsutsikterna. Enbart de offentliga utgifterna som viks direkt eller indirekt till barn uppgick till minst 350 miljarder kronor under 2014. Tveklöst skapar dessa pengar trygghet, men livet har inte blivit helt riskfritt för barn.

I den här rapporten kartlägger vi vilka risker barn utsätts för i sin vardag och i vilken omfattning de drabbas av allvarliga sjukdomar. Vi undersöker också hur försäkringsskyddet fungerar för barn, både det offentliga och det privata. Vi gör detta för att barn engagerar våra kunder och vi är övertygande om att Folksam kan bidra till en tryggare vardag för barn och deras föräldrar. I rapporten visar vi bland annat:

 • Omkring 400-450 barn avlider varje år. Häften av barnen dör under sitt första levnadsår medan drygt 100 barn dör på grund av skador och ungefär lika många dör av sjukdomar.
 • 170 000 barn söker årligen akutvård för skador, varav åtta av tio har skett under fritiden. Ofta i samband med idrottsaktiviteter.
 • Närmare 2 100 barn drabbas årligen av hjärtfel, cancer eller diabetes och närmare 190 000 lider av astma.
 • Barn som förlorar sin framtida arbetsförmåga på grund av sjukdomar och skador kan ha rätt till offentliga försörjningsersättningar i form av aktivitets- och sjukersättning, bostadstillägg samt en garantipension som pensionär. Samtliga ersättningar ligger dock på en så kallad skälig levnadsnivå, vilket innebär att de tangerar EU:s definition av fattigdom, det vill säga drygt 11 800 kronor per månad.
 • Under 2000-talet har andelen unga som förlorat arbetsförmågan blivit allt fattigare jämfört med andra i motsvarande ålder. Dessutom drabbas föräldrarna, särskilt mammorna som riskerar förtidspension och låg pension.
 • Ska barn ha möjlighet till en likvärdig ekonomisk trygghet som de flesta vuxna omfattas av krävs att de har en egen barnförsäkring. Alla barn är dessvärre inte försäkrade. Drygt en tredjedel saknar en barnförsäkring.
 • För olycksfall är de flesta barnen försäkrade via kommunerna. Detta försäkringsskydd är emellertid långtifrån tillfredställande. Många kommuner har fortfarande låga ersättningsbelopp och begränsar skyddet till skoltid. Det innebär att uppskattningsvis 66 400 antal barn är helt oförsäkrade när de inte är i skolan. Dessa barn riskerar livsvarig fattigdom ifall de skulle förlora sin framtida arbetsförmåga.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*