Svenska gränsgångare i Finland kan behöva komplettera sitt försäkringsskydd

Närmare 47 000 svenskar jobbar i något av våra grannländer. Flest arbetar i Norge och Danmark, medan endast 3 000 arbetar i Finland. Att det är jämförelsevis få beror troligen på att gränsområdet mellan Sverige och Finland är glesbefolkat. Finland och Sverige har en lång gemensam historia och som svensk är mycket bekant på östra stranden om Torne älv. Men det finska välfärdssystemet är säkert obekant för många svenskar. Folksams handbok Vår trygghet i Norden version 2016 kan underlätta första mötet med den finska arbetsmarknaden och deras välfärdssystem.

Unikt för Finland är att de tillämpar ett tvådelat välfärdssystem som samordnas. Dels ett statligt som administreras av Folkpensionsanstalten, dels ett obligatoriskt kollektivavtalat system som fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna tar ansvar för. Exempelvis sänks den statliga folkpensionen ifall pensionären har en hög tjänstepension eller arbetspension som den kallas i Finland. Dessutom är arbetsgivarna i Finland skyldiga att teckna en privat arbetsskadeförsäkring för sina anställda.

Ersättningsnivåerna i de finska välfärdssystemen ligger vanligtvis under vad motsvarande förmåner ger i Sverige. Vid exempelvis långvarig sjukdom, arbetsskada, pension och föräldraledighet blir ofta ersättning lägre än i Sverige, men inte alltid. Det beror på att i Finland är hela lönen försäkrad, medan i Sverige tillämpas ett inkomsttak när sjuk- och föräldrapenning, och arbetsskadelivränta beräknas. Som svensk gränsgångare i Finland finns det alltså goda skäl att se över sitt försäkringsskydd.

Småbarnföräldrar som arbetspendlar till Finland ska vara uppmärksamma på att barnbidraget är lägre och att mellanskillnaden ska utbetalas av Försäkringskassan ifall någon av föräldrarna arbetar i Sverige. Eftersom efterlevandeskyddet och pensionen ligger på en lägre nivå i Finland bör man som gränsgångare överväga att komplettera sitt skydd med en livförsäkring och privat pensionssparande.

Svenskar som arbetar i Finland ska enligt huvudregel betala skatt i Finland, men det gäller inte gränsgångare som bor i gränskommunerna i respektive land. De betalar istället skatt i sitt boendeland i fall de också arbetar i en gränskommun. Det betyder att en gränsgångare som bor i exempelvis Haparanda i Sverige och jobbar i finska Torneå betalar skatt i Sverige. Skulle däremot samma person flytta till Kalix och fortsätter pendla till Torneå så kommer han betala skatt i Finland.

Men det finns brister i välfärdsystemen som inte kan åtgärdas av gränsgångarna själv. Det gäller samordningsproblemen mellan ländernas arbetslöshetsförsäkringssystem. En svensk gränsgångare i Finland kvalificerar sig till a-kasseersättning via det finska a-kassesystemet, men får ersättning enligt de svenska reglerna, vilket kan ge en lägre ersättning och en kortare ersättningsperiod. Detta problem uppmärksammade Folksam redan för fem år sedan men ingenting har hänt. Om fler ska ta klivet över gränsen måste regeringarna, facken och arbetsgivarna i Finland och Sverige tillsammans riva de sista hindren för tryggheten för gränsgångarna.

Håkan Svärdman

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*