FED Watch

Hur resonerade FOMC-ledamöterna under senaste mötet?

Det hölls FOMC-möte 15-16 mars. Protokollet efter mötet publiceras andra veckan i april. Men det kom som vanligt ett pressmeddelande i direkt anslutning till FOMC-mötet. Detta meddelande gav vid handen att ledamöterna läser ut förbättringstecken sedan januari. Den ekonomiska aktiviteten bedöms ha ökat trots all oro i övriga länder och världsdelar. Amerikanska hushåll spenderar mer pengar än tidigare, husmarknaden fortsätter att förbättras men nettoexporten har fallit ut på den svagare sidan. Inflationen bedöms ha ökat de senaste månaderna men är fortfarande under målet, två procent över längre löptider, för Federal Reserve. En huvudorsak till att inflationen har svårt att ta fart anses vara de fallande energipriserna. Federal Reserve har uppdraget att skapa förutsättningar för hög sysselsättning men samtidigt hantera inflationen enligt inflationsmålet. Vid mötet var majoriteten av ledamöterna överens om att en liten korträntehöjning inte skulle äventyra fortsatt god ekonomisk tillväxt och inte heller arbetsmarknadens goda momentum. Men omvärlden ansågs dystrare och detta sammantaget ledde till no-action vid just detta möte. Målintervallet för korträntan är fortsatt 0,25-0,50 procent. Federal Reserve bedömer samtidigt att nedgången i energipriser är tillfällig.

I pressmeddelandet (FOMC) står att läsa: ”In light of the current shortfall of inflation from 2 percent, the Committee will carefully monitor actual and expected progress toward its inflation goal. The Committee expects that economic conditions will evolve in a manner that will warrant only gradual increases in the federal funds rate; the federal funds rate is likely to remain, for some time, below levels that are expected to prevail in the longer run. However, the actual path of the federal funds rate will depend on the economic outlook as informed by incoming data”.

Vi kan förvänta oss låga räntor länge och det framgår tydligt att eventuella höjningar är fullt ut statistikberoende. När nästa höjning sker är oklart och speciellt eftersom FED nu också sänkte sin räntebana, quaterly dots. Efter decembermötet kunde man läsa ut fyra höjningar under år 2016. Men den nya räntebanan signalerar bara två höjningar, se grafen quaterly dots.

Stora skillnader i bedömningen bland FOMC-ledamöter. Quaterly dots visar den individuella bedömningen bland FOMC-ledamöterna. Däremot kan man inte läsa ut vilken “prick” som tillhör Quaterly Dots FOMCrespektive ledamot. Från grafen ser vi att nio FOMC-ledamöter ser behov av två räntehöjningar under 2016. Vidare ser sju ledamöter behov av tre eller fler höjningar samtidigt som en ledamot bedömde att en höjning är tillräckligt.

En höjning redan under aprilmöter 26-27 april? Här finns olika uppfattningar. En vanlig uppfattning är att eftersom april-mötet inte efterföljs av en presskonferens (sker bara för de kvartalsvisa mötena) så sker ingen räntehöjning. Samtidigt höll Bullard (FED St. Louis) ett tal som skapade stor marknadsturbulens. Talet hölls 23 mars och innehöll omtalade meningar som att FED riskerar agera reaktivt ”might fall behind the curve” och därmed kan komma att överraskas av en oväntat hög inflation framöver. Dollarn stärktes rejält intradag som följd av hans tal. Bullard spår en arbetslöshet på låga 4,5 procent i slutet av 2016 och följande är ett citat ifrån Bloomberg: ”Inflation as measured by the personal consumption expenditures index, the Fed’s preferred gauge, as well as core PCE, the rate that excludes volatile components such as food and energy, will be over 2 percent in 2017, he said. The central bank’s inflation target is 2 percent”.

Även Janet Yellen påpekar ofta att alla möten har samma tyngd. Hon uppskattar inte att marknadsaktörer hänger upp sig på ”presskonferens” eller inte. Sannolikheten för en höjning i april har därmed, ceteris paribus, ökat. Men så i slutet av mars uttalade sig Janet på nytt och var då snarare åt det mer duvaktiga hållet och betonade fördelar med försiktighet i normaliseringsprocessen. Räntevapnet är idag svagt vilket försvårar för FOMC-medlemmarna att använda traditionell penningpolitik som verktyg att hantera ekonomiska störningar. Enligt Janet är endast gradvisa höjningar att vänta under kommande år. Hon betonade att FOMC kan återgå mot ”noll” om behövligt samt om nödvändigt på nytt införa ett program för kvantitativ lättnad (quantitative easing).

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*