Norge erbjuder de bästa villkoren för svenska gränsgångare

Norge är svenskarnas största arbetsmarknad utanför Sverige. Närmare 80 000 svenskar bor och jobbar i Oslo och drygt 30 000 arbetspendlar dagligen till Norge. Likheterna mellan våra länders välfärdssystem är stora men det finns skillnader som är viktiga att ha kunskap om. Därför har Folksam tagit fram en handbok för arbetspendlare eller gränsgångare som de vanligtvis brukar kallas. På många områden är det norska välfärdssystemet mer förmånligt än det svenska. Det förutsätter, i likhet med i Sverige, att anställningen omfattas av ett kollektivavtal. Då får gränsgångare i Norge bland annat högre ersättning vid sjukdom, föräldraledighet och en högre pension när det är dags att lämna arbetsmarknaden.

Unikt för Norge är att arbetsgivarna är skyldiga att teckna tjänstepension åt de anställda, vilket är frivilligt för svenska arbetsgivare. Men allt är inte bättre väster om gränsen. Småbarnsföräldrar som arbetspendlar till Norge ska bland annat vara uppmärksamma på att barnbidraget är lägre och att mellanskillnaden ska utbetalas av Försäkringskassan ifall någon av föräldrarna arbetar i Sverige. Eftersom efterlevandeskyddet i Norge är snarlikt det svenska kan det finnas skäl för gränsgångaren att se över sitt behov av att komplettera sitt skydd med en privat livförsäkring.

Svenskar som arbetar i Norge ska enligt huvudregel betala skatt i Norge, men det gäller inte gränsgångare som bor i gränskommunerna i respektive land. De betalar istället skatt i sitt boendeland i fall de också arbetar i en gränskommun. Det betyder att en gränsgångare som bor i exempelvis Torsby i Sverige och jobbar i norska Kongsvinger betalar skatt i Sverige. Skulle däremot samma person flytta till Karlstad och fortsätter pendla till Norge så kommer hen betala skatt i Norge.

I likhet med Danmark är det fri flytträtt på tjänstepensionskapitalet i Norge. En svensk gränsgångare kan emellertid inte flytta sitt norska pensionskapital till en svensk pensionsförvaltare. Men varför misströsta över detta. Norska förvaltare är minst lika duktiga som sina svenska kollegor och pengarna kommer under alla omständigheter att betalas ut när det blir dags för pension.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*