Hyggliga villkor för svenska gränsgångare i Danmark

Inom ett par månader så har vi sommaren här. Många i Skåne, särskilt unga och nyutbildande kommer att söka sig över bron till Danmark för att söka arbete. Redan i dag arbetspendlar drygt 17 000 skåningarna till Köpenhamnsregionen. När gränsens passeras ändras villkoren för tryggheten. Även om välfärdsförsäkringarna i Danmark har stora likheter med de svenska motsvarigheterna så finns betydande skillnader.

För att få en överblick av de vanligaste sociala trygghetssystemen och deras ersättningsnivåer i förhållande till motsvarande förmåner i gränsgångarens boendeland har Folksam uppdaterat sin försäkringsguide, Vår trygghet i Norden, som presenteras inom kort.

I likhet med i Sverige är välfärdssystemen i ständig förändring även i Danmark. För två år sedan sänktes exempelvis ersättningsperioden för sjukpenning från 52 till 22 veckor och förtidspension beviljas huvudsakligen endast för personer som fyllt 40 år.

Trots dessa försämringar visar vår jämförelse mellan de danska och svenska välfärdsystemen, så som lagstadgad socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkring, att fördelarna överväger för personer som väljer att arbeta i Danmark istället för i Sverige. Det förutsätter, i likhet med i Sverige, att anställningen omfattas av ett kollektivavtal. Då får gränsgångare i Danmark bland annat högre ersättning vid sjukdom, föräldraledighet och ett högre barnbidrag samt möjlighet till högre pension. Däremot saknas ett lagstadgat efterskydd, men anställda med kollektivavtal omfattas av livförsäkring där högsta valbara försäkringsbelopp uppgår till en miljon danska kronor.

Saknar arbetsgivaren kollektivavtal eller motsvarande bör gränsgångare som har behov ett sådan skydd själv köpa en livförsäkring. Fackföreningarna på båda sidorna om sundet erbjuder ofta förmånliga försäkringslösningar, vilket även försäkringsbolag och banker också gör. Småbarnföräldrar som arbetspendlar till Danmark ska emellertid vara uppmärksamma på att ersättningstiden vid föräldraledighet är kortare där samt att möjligheten till VAB (vård av barn) är begränsat till högst två dagar. Skulle däremot barnet bli allvarligt sjukt och i behov av sjukhusvård i mer än 12 dagar föräldrarna rätt till sjukpenning.

Men det finns brister som inte kan åtgärdas av gränsgångarna själva. Det gäller samordningsproblemen mellan ländernas arbetslöshetsförsäkringssystem och begränsningarna i både det allmänna och kollektivavtalade pensionssystemen.

En svensk gränsgångare i Danmark kvalificerar sig till a-kasseersättning via det danska a-kassesystemet, men får ersättning enligt de svenska reglerna, vilket innebär en lägre ersättning och en kortare ersättningsperiod än vad som gäller i Danmark.

I Danmark kan tjänstepensionskapitalet flyttas mellan olika avtalsområden, men en svensk gränsgångare det kan inte flytta hem sitt danska kapital till en svensk tjänstepensionslösning. Men varför flytta sina pengar från världens bästa pensionssystem?

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*