Finräkna innan du bestämmer dig för att gå i delpension, annars kan det bli knapert

Delpension är på modet igen. Omfattas du av Avtalspension SAF-LO har du möjlighet att göra ett så kallat partiellt uttag. Det vill säga att ta ut en del av din avtalspension för att gå i delpension. Men delpension är långt ifrån en rättighet för alla privatanställda arbetare. Det är huvudsakligen inom industrisektorn det finns avtal som ger rätt till att gå ner i arbetstid för att gå i delpension. Saknas avtal måste du göra en egen överenskommelser om delpension med din arbetsgivare.

Villkoren för att göra ett partiellt uttag av sin Avtalspension SAF-LO är bland annat följande:

 • Du måste ha fyllt 55 år.
 • Du kan använda hela ditt pensionskapital i Avtalspension SAF-LO, oavsett om det ligger hos olika pensionsbolag.
 • Du ansöker om uttag hos pensionsbolagen som förvaltar ditt pensionskapital
 • Du har ingen tidbegränsning för kortast möjliga uttagstid, men uttagsperioden måste alltid pågå tills du fyller 65 år.
 • Du kan inte ta ut större andel av ditt pensionskapital än vad som motsvaras av nedgången i arbetstid.
 • Du kan inte heller ta ut ett månadsbelopp i partiellt uttag som är högre än den inkomstförlust du gör vid arbetstidsförkortningen.

Det sista två villkoren innebär följande:

Om du exempelvis har en heltidslön på 24 000 kr/mån och ett pensionskapital på 600 000 kr och vill gå ned på 50 procent från och med 62 års ålder kan du som mest använda 300 000 kr, vilket ger ett partiellt uttag på 8 300 kr/mån. Din sammanlagda inkomst blir 20 300 kr/mån (85% av heltidslön). Skulle ditt pensionskapital exempelvis uppgå till 1,2 miljoner kan du endast ta ut ett månadsbelopp på 12 000 kr även om kapitalet skulle kunna ge 16 666 kr/mån. Har slår alltså villkoret om att pensionsuttaget inte får överstiga inkomstförlusten på grund av arbetstidsförkortningen till.

Om vi fortsättningsvis utgår från att du ursprungligen hade 600 000 kr i pensionskapital återstår alltså 300 000 kr när du blir heltidspensionär. Det kan ge dig en avtalspension på  5 000 kr/mån ifall du tar ut det på 5 år, 2 500 kr/mån på 10 år eller 1 250 kr/mån livsvarigt. Troligen kan du räkna med en allmän pension som motsvarar 12 000 kr/mån. Därmed kan du som bäst få en total pension på 17 000 kr/mån (71%) men endast under 5 år. Sen återstår bara din allmänna pension. Det finns alltså goda skäl att finräkna på alternativen innan du bestämmer dig för delpension. Det kan bli en dyrköpt dröm. Därför vill jag skicka med fyra råd ifall du går i delpensionstankar:

 • Arbetstidsförkortningen påverkar dina socialförsäkringsförmåner, såsom sjukpenning, allmän pension och a-kasseersättning.
 • Gå INTE i delpension av hälsoskäl. Om du har en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan bör du istället ansöka om sjukpenning eller sjukersättning på deltid. Det påverkar inte nämnvärt din kommande allmänna pension eller avtalspension.
 • Innan du bestämmer dig för att göra ett partiellt uttag av din avtalspension bör du överväga om det inte är mer ekonomiskt fördelaktigt att gå i delpension med din allmänna pension,  som också går att ta ut partiellt från och med 61 års ålder.
 • Ta ut en delpension som högst motsvarar den inkomst som du kan förväntas få som heltidspensionär. Gå in på minpension.se för att göra en beräkning. Lika bra att vänja sig vid en lägre inkomst direkt och sen får du njuta av din avtalspension väsentligt längre.

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*