Den privata trafikförsäkringen har stärkt statskassan med 22 miljarder kronor

För åtta år sedan införde förra regeringen en skatt på 32 procent på trafikförsäkringspremien. Syftet var att bygga upp en fond för en framtida utvidgning av trafikförsäkringen, dvs att försäkringen även ska ersätta kostnaderna för sjukpenning och sjukersättning. När utredningsarbetet var klart tre år senare valde regeringen att skicka förslagen till arkivet och stryka frågan från dagordningen. Men skatten slopades inte. Den fick leva vidare och överlevde även förra årets regeringsskifte. Hittills har 22 miljarder kronor rullat in i statskassan. Det är exempelvis tre gånger mer än vad trängselskatten har bidragit med. Regeringen har inte motiverat varför skatten bibehålls. En förklaring kanske levereras när riksdagen ska debattera statsbudgeten om ett par veckor?

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*