Mycket stark börsmånad – oktober 2015!

Detta blev månaden när flera centralbanker bekände färg. Det framstår något märkligt att just Federal Reserve, som är nära en första korträntehöjning, skapade börsoro när de inte höjde räntan under september. Många tolkade FOMC-ledamöterna, vid föregående mötestillfälle, som duvaktiga och oroliga. Kanske över att handelsunderskottet har ökat och därmed farhåga om att BNP-siffror för tredje kvartalet skulle bli lägre? En börsoro skapades vid detta mötestillfälle eftersom många marknadsaktörer hade förväntat sig en höjning. En höjning som uteblev. Men under oktober månads FOMC-möte, dagarna innan första informationen om tredje kvartalets amerikanska tillväxt, upplevdes ledamöterna istället hökaktiga. Då blev detta istället märkligt – eftersom de flesta nu hade ställt in sig på utebliven höjning under år 2015. Men nu öppnades istället dörren på nytt – fullt möjligt med höjning vid nästa möte i december. Man kunde se på valutamarknaden att många hade förväntat sig en mer ”duvaktig” skara FOMC-ledamöter även vid detta räntemöte. Dollarn försvagades inför publicering och stärkes sedan tillbaka. Även guldet fick sig en törn – guldpriset föll till tvåveckorslägsta efter den hökaktiga mötesinformationen. Många investerare hade köpt på sig guld inför mötet med övertygelse om att Federal Reserve skulle behöva hålla räntan låg resten av året eftersom risken för tillväxten ansågs ligga på nedsidan. Information om tillväxten kom sedan direkt efter mötet (29/10) och var förvisso ganska låg, men inte dramatiskt låg. Att dollarstyrkan finns med i korten beror på att USA har ett handelsunderskott och en stark dollar har under året bidragit till ett utökat handelsunderskott – vilket säkert FOMC-ledamöterna har stort fokus på.

Övriga centralbanker? Kina sänkte styrräntan. ECB sänkte förvisso inte men sänkte sina prognoser och var allmänt duvaktiga och oroliga över utebliven inflation. De öppnade för ytterligare stimulans. Det gjorde även Riksbanken som dessutom, förutom sänkt kortränteprognos, ökade på sitt stödköpsprogram (köp av obligationer). Även ECB har ju ett sådant och förstås avsevärt större. De köper obligationer för hela 60 miljarder euro – per månad!

Studerar vi Riksbankens senaste prognos, efter månadens penningpolitiska möte, ser vi att lågränteläget är här för att stanna länge. Den nya prognosen för ”korträntebanan” är lägre jämfört med prognosen ifrån september månads penningpolitiska rapport. Man förstår därmed kanske ytterligare Ingves upprepade signaler om problem med överhettad bostadsmarknad. Han kan ju inte gärna göra något åt detta med nuvarande inflationsmål. Någon annan får fixa. Men amorteringsförslaget fick nobben även denna gång. Så vi får se inom kort hur det löser sig. Antingen isolerat eller i paket med förändrad fastighetsskatt och kanske nedtrappat ränteavdrag. Eller så läggs krav om amortering på banker – vilket kanske är vettigare. En bank kommer då att tvinga högbelånade till amortering och kanske vara snällare vid lägre belåning. Och det känns ju logiskt och är ju precis vad amorteringskravet i grunden handlar om – fast där bankerna istället bedömer och att direkta lagkrav mot ”konsumenten” därmed uteblir.

Nasdaq 100 rusade drygt 11 procent under oktober. Nästan alla tillgångsklasser skapade värde, möjligen undantaget CTA:er som hade en motig månad. Kronan försvagades ganska rejält mot dollar och pund samt generellt i termer av TCW-index.

Ni som fondsparar kan ju fundera över valutans effekt på kort och lång sikt. Om kronan försvagas och en kund ligger i en fond som placerar utanför Sveriges gränser så är detta jackpot vilket varit fallet på senare tid. Kunder har fått nära 30 procent i extra avkastning på grund av kronförsvagningen sedan början av 2014. Men kom ihåg att valutaeffekten brukar anses vara ett nollsummespel över riktigt långa löptider. Och det stämmer faktiskt. Men i det korta perspektivet kan värdeförändringen bli dramatisk. Av detta skäl bör man nog fundera över just valutarisk inför utbetalning av en kapitalförsäkring inför 65-årsdagen. För om kronan kan försvagas 30 procent på kort tid så kan den stärkas lika mycket vid något annat tillfälle. Trist om det sker under utbetalning – för då krymper kapitalbasen friskt. Och om man som kund är fullt ut beroende av slantarna så kan vardagsplaneringen försvåras.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*