Tumregel för pensionsuttag – kombinera arbete med pension

Pensionsmyndigheten visade i går att en senareläggning av pensioneringen med ett år höjer pensionen med 1 130 kr/mån före skatt. Men vad blir det i plånboken? Jag tittade närmare på deras typfallsberäkningar, särskilt tabell 1c och beräknade nettoeffekten av att skjuta upp pensionsuttaget med hjälp av Skatteverkets beräkningssnurra. Resultatet blev en förstärkning med 763 kr/mån efter skatt. Lönsamheten i upplägget kan emellertid problematiseras. Om personen har möjlighet att arbeta vidare efter 65 år är det oftare lönsammare att lyfta pension samtidigt. Skatten blir förvisso väsentligt högre i det enskilda typfallexemplet, men trots detta ökar inkomsten med hela 124 310 kronor jämfört med att enbart arbeta (se tabellen).

Nettopensionen vid ett uppskjutet pensionsuttag blir 9 150 kr högre per år jämfört med ett uttag vid 65 år. Det innebär att typfallspersonen måste leva i minst 14 år för att hämta hem den uteblivna pensionsutbetalningen. Självklart måste pensionsåldern höjas, men när individen uppnått en lämplig pensionsålder som ger en hygglig pension bör tumregeln vara att kombinera pension och arbete. Det är bra för de flesta pensionärer och samhällsekonomin.

Håkan Svärdman

Arbete och pension

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*