Förändring av garantipensionen ökar vinsten av arbete och förbättrar pensionen.

Mer arbete och sparande var ledmotivet bakom 1994 års pensionsöverenskommelse. Budskapet sedan dess har varit att arbete ska göra skillnad i plånboken den dagen jag går i pension. Fackförbundet Kommunal visade i förra veckan att skillnaden ofta inte blir mer än ett par hundralappar i pensionsbonus mellan att arbeta hela livet eller inte alls.

Deltidsarbete, låga löner och ett grundskydd för skälig levnadsstandard är ingredienserna som säker pensionsbonusen som arbete kan ge. Heltid och anständiga löner är givetvis lösningen, men det lär dröja innan vi nått dithän. I väntan därpå kan vi skruva i pensionssystemet för att förstärka vinsten av arbete och öka jämställdheten. Exempelvis i reglerna för inkomstreduceringen i garantipensionen. För att undvika risken att krångla in mig i regelverket utgår jag från ett beräkningsexempel från Pensionsmyndighetens för att beskriva hur detta skulle gå till:

”Peter tar ut sin pension från 65 år. Han är ogift och har bott i Sverige i hela sitt liv. Peters inkomstgrundade pension som påverkar beräkningen av hans garantipension är 9 840 kronor per månad. (Det är inte säkert att det beloppet helt överensstämmer med den inkomstgrundade pension som Peter får ut.) Peters garantipension blir då 3 226 kronor minus 0,48 gånger den del av den inkomstgrundade pensionen som överstiger 4 673 kronor. 3 226 – 0,48 (9 840 – 4 673) = 746 kronor per månad.”

Om vi istället väljer att sänka reduceringsfaktorn från 48 till 40 procent höjer vi Peters garantipension till totalt 1 159 kronor ( 3 226 – 0,40 (9 840 – 4 673) blir beräkningsformel med det nya reduceringsfaktorn). Den sammanlagda pensionen blir 10 999 kr istället för 10 586 kr. Peters arbetsinsats ger alltså bättre utdelning än med nuvarande modell. En minskning av reduceringsfaktorn är givetvis inte oproblematisk. Fler kommer att omfattas av garantipensionen och dess kostnader ökar. Kostnadsökningen kan delvis kvittas mot längre bostadstilläggskostnader och högre arbetskraftsdeltagande. Men merparten behöver finansieras av skatteintäkter.

 

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*