Vad sänker arbetslösheten? Sänkta eller höjda löner?

Sänkta löner sänker arbetslösheten. Det är huvudbudskapet i Konjunkturinstitutets (KI) Lönebildningsrapport som presenterades idag. Slutsatsen vilar på teoretiska modeller som har svagt stöd av vardagen i vår omvärld, medger KI. Förhoppningen är lönesänkningar ska öka utbudet av billig arbetskraft och därmed öppna dörren till arbetsmarknaden för ungdomar, utrikesfödda och lågutbildade. KI preciserar inte hur mycket lönerna bör sänkas, men referenspunkten är glasklar. Lönerna bör ligga under de lägsta nivåerna för försörjningsstödet och därmed också under gränsen för relativ fattigdom, det vill säga 12 400 kr/månaden.

Hade varit mer spännande att läsa en lönebildningsrapport med ett omvänt teoretiskt perspektiv, alltså vad höjda löner skulle innebära för sysselsättningen. För det går ju inte att förneka att tillväxten och sysselsättningen i Sverige har ett starkt samband med invånarnas konsumtionskraft. Mer kvar i plånboken borde vara ett starkt ekonomiskt incitament för ökad efterfråga på tjänster och varor. Fordkoncernen prövade denna teori med framgång när man höjde produktiviteten och bilarbetarnas löner för öka efterfrågan på klassikern T-Forden. Är en repris omöjlig?

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*