Checklista för ett samtal om döden

Det är inte särskilt uppmuntrande att tala om döden, men hen är dessvärre vår ständiga följeslagare i livet. Därför försöker vi undvika ämnet, men då och då bör vi bjuda in döden till ett samtal tillsammans med våra anhöriga.

Mot sorg finns inga försäkringar, men väl mot den ekonomiska skadan som följer i dödens spår. Skadan varierar givetvis från person till person. Det finns igen standardlösning som passar alla. Vilka försäkringar bör man då ha när man dör? Med följande checklista kan du kartlägga ditt försäkringsbehov:

 • Har du barn, minderåriga eller vuxna som behöver ekonomiskt stöd för att klara sina studier eller boende?
 • Är du eller din parter ekonomiskt beroende av varandra? Om en av er dör, kan den andre bära era tidigare gemensamma kostnader för barn (både egna och gemensamma), bostad, fritidshus eller andra viktiga intressen?

Svarar du ja på någon av dessa frågor bör du se över ditt försäkringsskydd. Vilka försäkringar har du och vilka bör du skaffa dig?

 • Är du anställd ska du checka om företaget har kollektivavtal eller liknade förmåner. Då har du en så kallad tjänstegrupplivförsäkring och en tjänstepension som innehåller ett efterlevandeskydd. Ta fram villkoren för dessa försäkringar eller kontakta försäkringsbolaget för att få besked om ersättningsnivån. Din skulsättning är ofta ett bra riktmärke om ersättningsnivån är tillräcklig, det vill säga om ersättningen gör dig skuldfri efter döden. Om inte, bör du komplettera ditt skydd med en livförsäkring. Kontakta ditt fack eller försäkringsbolag som ofta kan erbjuda prisvärda alternativ.
 • Om du saknar kollektivavtal eller motsvarande bör du prata med din arbetsgivare om de kan erbjuda dig ett försäkringsskydd som motsvarar kollektivavtalet. I annat fall bör du köpa en livförsäkring. Kontakta ditt fack eller försäkringsbolag.
 • Är du företagare måste du alltid själv ta ansvar för ditt försäkringsskydd. Kontakta försäkringsbolag för att skaffa dig en uppfattning om vilka erbjudanden som passar dig bäst.
 • Är du pensionär bör du checka vilket försäkringar du har fått med dig från ditt tidigare yrkesliv och eventuell privat livförsäkring.
 • Är du sjuk eller arbetslös bör du kontrollera ifall tjänstegrupplivförsäkringen från nuvarande eller tidigare anställning fortfarande gäller. I annat fall bör du teckna en livförsäkring via ditt fack eller försäkringsbolag.
 • Kontrollera alltid försäkringarnas förmånstagare, det vill säga vem eller vilka som får ersättningen. Det händer att före detta sambo är förmånstagare trots att kärleken har falnat. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se till att pengarna hamnar rätt.

Även du svarande nej på de två inledande frågorna bör också göra en försäkringsgenomgång. Du kan ha återbetalningsskydd, familjeskydd eller familjepension trots att du saknar behövande anhöriga. Och priset blir att du får sämre pension om du inte väljer bort dessa skydd. Prata med din arbetsgivare, facket eller försäkringsbolaget om vad som är lämpligt utifrån din livssituation.

Detta är mitt förslag till checklista för ett samtal om döden. I Folksams senaste rapport – Trygghet för efterlevande kan du läsa mer om hur försäkringarna vid dödsfall fungerar.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

4 kommentarer

Jan Sandström

Oerhört bra rapport som visar värdet i kollektivavtal och andra förmåner i vårt samhällsskydd. Slående är den låga kunskapen kring detta. Använder detta material som underlag vid mina föredrag.

Håkan Svärdman

Stort tack!
Håkan

Mia

Är det möjligt för ett vuxet barn att få ut något från en avliden förälders efterskyddsförsäkring eller liknande?

Håkan Svärdman

Hej Mia
Visst kan vuxna barn vara förmånstagare till föräldrarnas efterlevandeskydd, exempelvis tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) eller återbetalningsskyddet i tjänstepensionen. Om den avlidne föräldern inte skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande så utbetalas vanligtvis ersättningen till någon eller några inom den närmaste kretsen av anhöriga, det vill säga maka/make, maka/make, registrerad partner, sambo eller arvsberättigade barn. Mer information om förmånstagarförordnande i TGL hittar du här: http://www.folksam.se/tjanstegruppliv/formanstagare och om återbetalningsskyddet i tjänstepensionen hittar du hos collectum.se och fora.se.
Hälsningar
Håkan Svärdman

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*